Hoe haal je het meest uit je voorbereiding voor je pitchfilm?

man die blij kijkt

De voorbereiding op een pitchfilm…Het gezegde goede voorbereiding is het halve werk geldt meer dan wat dan ook voor deze activiteit. Vooral als je met je pitchfilm je imago wilt versterken. In deze blog duiken we daar wat dieper in.

Een pitchfilm kan verschillende doelen hebben, maar een aspect wat altijd belangrijk blijft is je imago. Het is dus belangrijk om vooraf goed te bepalen hoe dit tot uitdrukking moet komen. De volgende vier pijlers zijn bruikbare meetpunten voor imago: stijl, benaderingswijze, kernwaarden en de tone of voice.

Vier belangrijke pijlers

In de eerste plaats nodigen we je uit om na te gaan welke aspecten jij bij jezelf herkent. Deze aspecten kun je vervolgens scoren in een tabel die je kunt downloaden of aanvragen. Het lezen van deze blog is het meest renderend als je eerst dat formulier gebruikt.

Stijl

Stijl is afgeleid van en blijkt uit je natuurlijk gedrag. Het is min of meer gecultiveerd gedrag dat je nastreeft, omdat je graag op een bepaalde manier overkomt. Of en de mate waarin dat lukt, hangt sterk af van de authenticiteit die er onder ligt. En daarmee bedoel ik het puur jezelf durven zijn.

Een leefstijl en het daarbij corresponderende gedrag is datgene wat je graag toont over jezelf. Dat doe je naar de mensen om je heen, je peers, je klanten, je vrienden. De beeldvorming waar je op stuurt is dus hoe jij graag gezien wordt. Je bent wat dat betreft een levend en dus dynamisch visitekaartje uitgedrukt in jouw persoonlijke energie. Jouw uitdaging hierbij is om je zelfbeeld in stand te houden en authentiek te blijven. Dat is waar vrijwel ieder mens naar streeft, maar we maken wel vaak afwegingen. De belangen die jij bij een ander hebt spelen namelijk een rol en naarmate dat zwaarder weegt, komt er meer druk te staan op die authenticiteit. Je zou dan meer in een rol kunnen gaan zitten om aan een wensbeeld te voldoen. Het ego die dollartekens ziet of angststuipen krijgt van de persoon tegenover hem, denkt doet dan ineens gretig concessies aan die authenticiteit. Nou ja, dat geldt voor het grosso modo, niet voor jou natuurlijk…De ècht sterke merken zullen altijd hun authentieke zelfbeeld in stand houden. Karakter en persoonlijk leiderschap doen hier hun werk.

Benaderingswijze en benaderbaarheid

Hiermee wordt bedoeld de min of meer ‘standaard’ individuele manier waarop jij anderen, bewust en onbewust,  tegemoet treedt. Je presenteert je zelf in een sociale context en terwijl je dit doet laat je tegelijk zien hoe open jij bent voor verbinding met de ander; bijvoorbeeld aftastend, open minded, selectief, onderzoekend…. Dat gebeurt met zowel impliciet als expliciet gedrag, soms met hele subtiele puntjes.

Soms kom je in setting waar jouw belangen of positie nog niet duidelijk voor je is. Dan wordt het aftasten. Iemand die je net ontmoet zou een prospect kunnen worden maar dat weet je nog niet. Is het iemand die doorgestuurd is door bijvoorbeeld een van je relaties? Of, is het een totale vreemde die per ongeluk bij je terecht komt en met je in conversatie treedt, bijvoorbeeld op een congres of een beurs…. ? Of andersom: iemand die jou iets waar je totaal niet op zit te wachten probeert te verkopen. Het  (actief) benaderen en (passief) benaderbaar zijn, is een subtiel spel waarin jij steeds uitgedaagd wordt bij jezelf te blijven en tegelijk je merkdoelen blijven bedienen

Kernwaarden

Over dit fenomeen zijn al aardig wat publicaties verschenen. Ik beperk mijn begripsvorming hier tot de normen die jij het meest nastreeft in je leven. Ze behoren tot je wereldbeeld en moraal en zijn dus sterk sturend en bepalend voor jouw (ook zichtbare) gedrag. Dat wat je ècht belangrijk vindt en waar jij jezelf aan houdt in alles wat je doet. Het zijn de leidende algoritmes in wat je kunt noemen je interne software die maatgevend zijn in hoe jij denkt dat het hoort. In de tabel die we je op aanvraag zullen sturen hebben we een selectie gemaakt van 12 kernwaarden die terugkomen uit het wetenschappelijk onderzoek van Milton Rokeach. Deze 12 kernwaarden staan op hun beurt weer allemaal in verband met de 12 archetypes die je daar ook aantreft. Als je die voor jezelf invult worden alle abstracte termen herkenbaar.

Tone of voice

Simpel gezegd is dat de toon die jij in je communicatie hanteert. Die klinkt diep door in het brein van je toehoorder en dan hebben we het over je toonhoogte, de spreeksnelheid, je volume, je articulatie enz. Al dit soort stem- en spraak modaliteiten zijn bepalend voor je tone of voice. Degene tot wie je spreekt, de setting waarin je verkeert, life of via een on line tool, registreert dat en verbindt daar in nano secondes conclusies aan. En die leiden tot een go or no go, deal or no deal…Behalve de inhoudelijke woorden die je spreekt, de boodschap die je zendt, is die tone of voice medebepalend over hoe jouw boodschap overkomt. Of die impact heeft of niet. De intentie die je er bewust of onbewust in laat doorschemeren wordt er uit afgelezen. Het geeft informatie over jou als persoon en als merk.

Er zijn in dit kader meer smaken dan de beroemde tinten grijs in het boek dat iedereen kent. Tegelijkertijd merk ik als filmmaker dat slechts zeer weinig mensen deze modaliteit in hun voordeel laten werken. Een gemiste kans waar ik in mijn studio altijd werk van maak. Iemand die zijn stem goed gebruikt in zijn pitch komt vele malen sterker over. Dat is eenvoudig te leren en vraagt oefening.

Merkidentiteit

Als wij een film maken voor, bijvoorbeeld een professionele kenniswerker die zijn merkidentiteit wil versterken laten we deze altijd eerst het al eerder besproken formulier invullen. We vragen hem of haar dan eerst voor zichzelf de scoring te geven voor al die criteria en daarna, in de tweede ronde, voor het gewenste merkimago wat er in de pitchfilm uit moet springen.

Spanning tussen gewenst en authentiek gedrag

Soms komen er dan discrepanties tevoorschijn. Bijvoorbeeld iemand wil zijn merk als heel sympathiek en open minded laten overkomen maar scoort zichzelf ‘formeel en zakelijk’. Dan heb je wel even iets te bespreken. Met film kun je mensen die er naar kijken heel veel laten geloven, maar één van mijn kernwaarden is dat een film van een personal brand recht moet doen aan de waarheid. In die waarheid zit vaak kwetsbaarheid en het goede nieuws is: dat heeft aantrekkingskracht. Liever ga ik daarom op zoek met mijn klant naar hoe we die kwetsbaarheid kunnen laten werken in het voordeel. Dat levert meer op dan meegaan in krampachtige sociaal wenselijke formats. Authentieke films resoneren en daar zit de aantrekkingskracht. Iemand die dit wetenschappelijk bewezen heeft is Brene Brown, haar filmpje met TED talk wordt tot vervelendst toe aangehaald, dus daar zal ik hier niet meer over uitweiden

Voor wie de formulieren hebben aangevraagd is het de bedoeling dat de criteria die je daar aantreft invult. Natuurlijk hoop ik nu dat je jouw pitchfilm bij mij komt laten maken in mijn studio in Gouda. Maar doe je dat liever zelf, of door een ander dan heb je in ieder geval een waardevol instrument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten

Supermethode voor lastige besluitvorming

Als personal brand kan een mix van verplichtende uitdagingen die ook nog eens in eenzelfde tijdsbestek uitgevoerd moeten worden weleens te uitdagend lijken. Ze kunnen je stevige hoofdbrekens bezorgen. Je moet het één doen zonder het ander te laten. Hoe los je dat op zonder al te veel concessies? Anthony Robbins heeft daar een methode voor en daar lees je in deze blog de highlights van.

Lees meer

Netwerk contacten opbouwen, dit zijn de regels

Netwerken is een kwestie van het opbouwen en onderhouden van zakelijke relaties. Maar hoe prioriteer je waardevolle contacten? Is onderzoek naar hun relevantie en prestaties noodzakelijk? Hoe belangrijk is het focus houden op je doelen? Wanneer ga je een vervolgafspraak aan? Waarom is oprechte interesse in hun successen echt belangrijk? Waarom is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit? En waarom is realisme een belangrijke aanrader als het gaat om verwachtingen. De wetmatigheden die schuilen achter de antwoorden op deze vragen moet je minimaal beheersen om effectief te netwerken.

Lees meer

Het geheim van authentiek profileren

Als personal brand zul je regelmatig in situaties verkeren waarin je je merk én jezelf kunt introduceren. Vaak zijn dit soort momenten bepalend voor een go or no go. Heel veel professionals vinden dit verre van gemakkelijk: authentiek blijven en toch reclame maken voor je merk en je dienst profileren als een echte professional. Gelukkig zijn er prima manieren om dit te leren. In deze blog ga je er alles over leren.

Lees meer