Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl

Psycholoog Clare Graves heeft met zijn spiral dynamics de drijfveren van mensen in kleuren gevat. Het is een van de systemen die diep ingaat op drijfveren. Kijk eens naar die kleuren en check wat er bij jouw persoon past, maak het echt en overtuigend.

Paarse drijfveer:

Ik ben iemand met betrokkenheid, met een groot hart voor de zaak als ik er in geloof. Ik hecht aan loyaliteit en verbondenheid en dat iedereen beseft dat alles wat we hier doen een hoger belang dient.

Rode drijfveer:

Ik zorg voor snelheid en progressie. Waar nodig hak ik knopen door, ongeacht hoe lastig die zijn. Dat maakt ook dat ik afspraken die we met elkaar gemaakt hebben bewaak.

Blauwe drijfveer:

ik zorg voor structuur en dat implementaties goed verlopen, dat zaken niet alleen maar bij mooie ideeën blijven maar dat het ook uitvoerbaar is.

Oranje drijfveer:

ik zorg voor resultaten, wat er ook gebeurt, het beoogde doel wordt bereikt en liefst meer. Ambities zijn mooi, nog mooier is die omzetten in resultaten. Daar ben ik van.

Groene drijfveer:

ik hou de teams bij elkaar en zorg dat samenwerking synergy oplevert, dat iedereen in het team geïnformeerd wordt, dat we goed met elkaar overleggen. Dat lukt beter als het een beetje gezellig is. Met goede samenwerking wordt het leuk en is er meer mogelijk. Daar zorg ik voor.

Gele drijfveer:

ik ben iemand die, hoe complex een situatie ook is, altijd doorgraaft aar een oplossing, ik ben geen zoeker maar een vinder. Innovatie, kennis- en visieontwikkeling en vindingrijkheid zijn op mijn domeinen. Daar krijg ik energie van en dat is waar ik graag aan bijdraag.

Turqouise drijfveer:

ik ben iemand die met een groot relativeringsvermogen alles en iedereen in het juiste perspectief weet te brengen. Ik bekijk de dingen holistisch. Ik zorg dat iedereen het totaal verband ziet en begrijpt en inziet dat alles met elkaar samenhangt.

Koraal drijfveer:

met mijn inlevingsvermogen begrijp ik mensen voordat zij zichzelf begrepen hebben. Ik beschik over de gave om goede taxaties te maken over hoe de dingen kunnen gaan lopen. Vanuit het hier en nu kan ik mensen inspireren om de juiste stappen te zetten naar dat mooie toekomstplaatje.