Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl

Een film is een extra tool om met je doelgroep te communiceren. Met deze tool laat je zien wie je bent en op welke manier jij iets wilt betekenen voor je potentiele klanten. Het geeft een persoonlijke indruk over jezelf af aan je markt. De kijker van je film krijgt daardoor een gevoel over en een indruk van wie jij bent en wat je wilt betekenen. Het gevolg is dat hij zich verwant met jou gaat voelen en een band kan opbouwen. Daarmee wordt een pitchvideo een ijzersterke tool die, als je het goed doet, veel nieuwe klanten voor je gaat opleveren.

Toch moet ik ook toegeven dat een film maken niet meteen voor iedereen geschikt is. Het heeft in de eerste plaats pas echt zin als je er aan toe bent en er gemotiveerd voor bent. En daarnaast moet je er toe in staat zijn. Enkele factoren en drempels die je het beste  eerst kunt afwegen voor je er aan begint heb ik hierna op een rijtje gezet. Je kunt deze vijf punten goed als checklist gebruiken:

Bestaansrecht

Als jij iemand bent die nog grote twijfels hebt over je bestaansrecht als leverancier van dienst X of product Y dan is de kans groot dat je kijker dit merkt. Zelftwijfel is weliswaar een zeer menselijk eigenschap maar in commercieel opzicht levert het zelden een sterk koopargument voor je potentiele kant op. Die zelftwijfel kan allerlei redenen hebben en is vaak verwant aan zelfliefde, zelfkennis en eigenwaarde. Natuurlijk kan het ook een kwestie zijn van eerst de nodige ervaring en expertise opbouwen. Dat is de meest gezonde vorm want die komt vaak vanzelf goed.  

Onduidelijke toegevoegde waarde 

Wie niet goed in staat is te benoemen wat de waarde van zijn of haar product is mist al snel de noodzakelijke overtuigingskracht. Vaak gaat dit verschijnsel hand in hand met een gebrek aan eigenwaarde. Zeker in de wereld van kenniswerkers waar in het algemeen weinig onderscheidingskracht te zien is in de ogen van de markt, komt dit voor. Wie de eigen toegevoegde waarde niet duidelijk voor ogen heeft loopt een grote kans dat zijn film een tante Betje wordt. Een beetje een theekransje dat gevuld wordt met weinig zeggende punten.

Expressiegebrek

Mensen die van nature weinig expressie hebben missen zeggingskracht. En dat is best een belangrijke factor in film. Duidelijke lichaamstaal en spraakbeheersing zijn doorslaggevende factoren. Het levert emotie en betrokkenheid op. Ontbreekt dit dan moet de kijker  meer moeite doen om je te volgen. Bovendien associeert de kijker dit al gauw met een gebrek aan enthousiasme, zowel over het eigen product als voor de klant. 

Geen helder doel voor ogen 

Mensen die nauwelijks een beeld hebben van wat ze willen bereiken kampen meestal met een gebrek aan focus. Het risico is dan groot dat dit in de film ook tot uitdrukking komt. Een pakkende verhaallijn en structuur ontbreken en dan is er al gauw geen touw om aan vast te knopen.De vraag wie nu eigenlijk de potentiele klant is en wat die erover moet onthouden blijft dan vaag. 

Gebrek aan retorisch vermogen

Wat heb je eigenlijk te melden en kun je dit over je lippen krijgen..? Hier gaat het om spreekvaardigheid, het vermogen om je met taal uit te drukken, te overtuigen, een punt te maken. Het draait hier om de kunst van de retoriek. Het vermogen om überhaupt een verhaal te creëren over je product of dienst hangt daar nauw mee samen. We zijn natuurlijk niet allemaal geboren dichters en dat hoeft ook niet. Maar een zekere tegemoetkoming aan de minimale vereisten helpt je wel om over deze drempel heen. De kans dat je dan een succesfilm van je pitchvideo weet te maken is een fors stuk groter.  

Cameravrees

Dit verschijnsel komt veel voor en bestaat in vele gradaties. Er is enig verband met existentiële factoren. De onderliggende vraag is: mag ik bestaan? Mag ik er zijn?  Wanneer iemand zich zo kwetsbaar voelt dat je kunt spreken van cameravrees of videofobia, heeft dat te maken met een innerlijk conflict. Kwellende vragen doemen dan in het brein van de ‘hoofdrolspeler’ op zoals: ‘Kom ik wel goed over? Ben ik in staat het juiste beeld over mezelf naar buiten te brengen?’. De verschijnselen die hiermee gepaard gaan zijn knikkende knieën, nerveuze drukke bewegingen, soms black outs, emotionele uitbarstingen, onafgemaakte zinnen, veel ‘ehh…ehh’ zeggen. Je begrijpt dat die film daar niet aantrekkelijker van wordt. De cameravrees, of liever: datgene wat de grondoorzaak daarvan is, zal eerst overwonnen moeten worden voordat ik een pitchvideo voor zo’n persoon een aanrader wil noemen.

Is hier wat aan te doen?

Het goede nieuws is dat er voor mensen die zich herkennen in een of meer van de bovenstaande drempelverhogers toch goede hoop is. Sterker nog er is een zeer bemoedigend perspectief. Er bestaat namelijk een coaching-methode die helemaal ingericht is op het opheffen of reduceren van alle genoemde potentiële spelbrekers. Ik noem dit video coaching en ik ben zo’n coach. In de 7 jaar dat ik pitchvideo’s maak heb ik onderzoek gedaan naar een grote hoeveelheid showstoppers. Ik heb deze in kaart gebracht en daar vervolgens doeltreffende methoden voor ontwikkeld. Ik heb ook gekeken naar alternatieve filmtechnieken hoe iemand ondanks persoonlijke bezwaren toch een pitchvideo kan maken.  Als je wilt weten hoe ik jou op de beste manier kan helpen aan een pitchvideo die slaagt bel of mail me dan gerust. .