Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl
Identiteit en merkontwikkeling

Identiteit en merkontwikkeling

Een onderdeel van mijn eigen identiteit is de drive die ik leg in mijn eigen zoektocht daarnaar. En daar blijk ik niet alleen in te staan. Er zijn nogal wat mensen bezig met verdiepings- en zingevingsvraagstukken. Waar gaat het ècht om in het leven? Wat zijn onze leidende waarden? Hoe zit ik in elkaar? Hoe haal ik rendement uit mijn identiteit? In deze blog ga ik op zoek naar verbanden tussen identiteit en merkontwikkeling. Ook leg ik uit waarom het maken van een profielfilm daar sterk in bijdraagt.

Het bestaan

De identiteitsvraag is bij mij sterk gekoppeld aan de wat-is-de-zin-van-het-bestaan-vraag. Wat kom ik hier doen? Een intrigerende vraag waar je op meerdere niveaus naar kunt kijken. Juist dat doen, dus de bezige versie van het zijn, dat is precies wat je identiteit inkleurt. Vanuit het genetisch potentieel en alles wat je aan je omgeving te danken hebt kun je daar meerdere kanten mee uit. Je bent wie je wordt of je wordt wie je bent…(?) Het hangt hoe dan ook samen met wat jij betekent voor de wereld. Als het goed is ben je al een wandelende product/markt combinatie en als je het helemaal goed doet wordt dat gezien als een merk.

Merken

Identiteit en merk liggen sterk in elkaars verlangde. Zeker bij de kleinere bedrijven en dus geldt dit met zekerheid voor eenpitters. Het merk, dat je aan het bouwen bent, vindt zijn oorsprong in waardecreatie. En waar komt dat vandaan? Uit jouw talenten, je drijfveren, je zingevingsbronnen. En die zitten verankerd in je persoonlijkheid. Dan raken we al snel aan identiteit, want dat is wat mij betreft een projectie van je persoonlijkheid. Datgene  wie je bent, met alles wat je in huis hebt aan drijfveren, kernwaarden, aspiraties, ambities en -letterlijk-  eigenaardigheden. Jouw waardecreatie is de combinatie van wie jij bent en wat je voortbrengt in termen van toegevoegde waarde. Jouw markt ziet dat niet los van jouw persoon. Naarmate je een vak uitoefent waarbij de waardecreatie en de persoon dichter bij elkaar liggen, zoals in alle kennisberoepen, gaat dit meer op. De vraag is nu alleen:

Hoe ga je dit communiceren naar je markt?

Zelf vind ik deze vraag razend boeiend. Niet alleen de typische intrinsieke aspecten van (merk-)identiteit, maar ook de vragen die samenhangen met een effectieve merk-communicatie vind ik boeiend. En dat mondde uit in mijn filmwerk; ik raakte echt verliefd op videografie. En video zie ik als het ultieme middel om een merk tot uitdrukking te brengen. Met film kun je ongelimiteerd impulsen afgeven over alles wat nodig is om jouw merk te laten schitteren. Niet alleen de voor de hand liggende zaken, maar juist ook de abstracte waarden die een merk vertegenwoordigen kunnen met film heel sterk over het voetlicht worden gebracht.

Tweesnijdend zwaard

Het bijzondere aan profielfilms is dat het een tweesnijdend zwaard is. Niet alleen het beschikbaar hebben van een eigen profielfilm is waardevol. Ook het proces van het filmmaken heeft waarde. Je gaat dan een laagje dieper door je eigen bewustzijnsniveau.  Je komt onherroepelijk uit op gewetensvragen. En je denkt na over het gewenste imago, dus hoe jij wilt dat anderen jou zien. Je ervaart tijdens het filmen dus heel wat impulsen om na te denken over wat je gaat zeggen en hoe je iets gaat zeggen. Om je film geloofwaardig te maken moet het authentiek zijn. Voor heel veel ondernemers is dit proces op zich al een goede reden om aan zo’n traject te beginnen. Het is bijna verkapte coaching.

Is het wat voor jou..?

Ben jij ook toe aan een verdiepingsslag? Vind je het boeiend om in een sessie met mij wat grondiger naar je merk te kijken? Te onderzoeken waar verbanden liggen tussen jouw identiteit en je merk? Wat jouw markt nodig heeft om onder de indruk te raken van de toegevoegde waarde die jij kunt bieden? Simpeler gezegd: hoe jij je merk indrukwekkender maakt. Wil je sparren over de vraag wat je merk nodig heeft om te groeien? Wil je weten hoe ik jou daarbij kan helpen door de uitdaging van zo’n filmtraject aan te gaan…? bel of mail me.

MASTERCLASS VIDEOPROFILEREN

Je kunt al deze vragen ook in de praktijk tijdens onze masterclasses die we elke maand doen. Dat doen we groepsgewijs met maximaal 8 ondernemers of professionals. Iedereen krijgt dan een podium om een pitch te laten opnemen. De film die we daarvan maken wordt gemonteerd nagezonden. Is dit iets voor je?  Geef je dan op voor de masterclass videoprofileren.