Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl
Identiteit en merkontwikkeling

Identiteit en merkontwikkeling

Een onderdeel van mijn eigen identiteit is de drive die ik leg in mijn eigen zoektocht daarnaar. En daar blijk ik niet alleen in te staan. Er zijn nogal wat mensen bezig met verdiepings- en zingevingsvraagstukken. Waar gaat het ècht om in het leven? Wat zijn onze leidende waarden? Hoe zit ik in elkaar? Hoe haal ik rendement uit mijn identiteit? In deze blog ga ik op zoek naar verbanden tussen identiteit en merkontwikkeling. Ook leg ik uit waarom het maken van een profielfilm daar sterk in bijdraagt.

Het bestaan

De identiteitsvraag is bij mij sterk gekoppeld aan de wat-is-de-zin-van-het-bestaan-vraag. Wat kom ik hier doen? Een intrigerende vraag waar je op meerdere niveaus naar kunt kijken. Juist dat doen, dus de bezige versie van het zijn, dat is precies wat je identiteit inkleurt. Vanuit het genetisch potentieel en alles wat je aan je omgeving te danken hebt kun je daar meerdere kanten mee uit. Je bent wie je wordt of je wordt wie je bent…(?) Het hangt hoe dan ook samen met wat jij betekent voor de wereld. Als het goed is ben je al een wandelende product/markt combinatie en als je het helemaal goed doet wordt dat gezien als een merk.

Merken

Identiteit en merk liggen sterk in elkaars verlangde. Zeker bij de kleinere bedrijven en dus geldt dit met zekerheid voor eenpitters. Het merk, dat je aan het bouwen bent, vindt zijn oorsprong in waardecreatie. En waar komt dat vandaan? Uit jouw talenten, je drijfveren, je zingevingsbronnen. En die zitten verankerd in je persoonlijkheid. Dan raken we al snel aan identiteit, want dat is wat mij betreft een projectie van je persoonlijkheid. Datgene  wie je bent, met alles wat je in huis hebt aan drijfveren, kernwaarden, aspiraties, ambities en -letterlijk-  eigenaardigheden. Jouw waardecreatie is de combinatie van wie jij bent en wat je voortbrengt in termen van toegevoegde waarde. Jouw markt ziet dat niet los van jouw persoon. Naarmate je een vak uitoefent waarbij de waardecreatie en de persoon dichter bij elkaar liggen, zoals in alle kennisberoepen, gaat dit meer op. De vraag is nu alleen:

Hoe ga je dit communiceren naar je markt?

Zelf vind ik deze vraag razend boeiend. Niet alleen de typische intrinsieke aspecten van (merk-)identiteit, maar ook de vragen die samenhangen met een effectieve merk-communicatie vind ik boeiend. En dat mondde uit in mijn filmwerk; ik raakte echt verliefd op videografie. En video zie ik als het ultieme middel om een merk tot uitdrukking te brengen. Met film kun je ongelimiteerd impulsen afgeven over alles wat nodig is om jouw merk te laten schitteren. Niet alleen de voor de hand liggende zaken, maar juist ook de abstracte waarden die een merk vertegenwoordigen kunnen met film heel sterk over het voetlicht worden gebracht.

Tweesnijdend zwaard

Het bijzondere aan profielfilms is dat het een tweesnijdend zwaard is. Niet alleen het beschikbaar hebben van een eigen profielfilm is waardevol. Ook het proces van het filmmaken heeft waarde. Je gaat dan een laagje dieper door je eigen bewustzijnsniveau.  Je komt onherroepelijk uit op gewetensvragen. En je denkt na over het gewenste imago, dus hoe jij wilt dat anderen jou zien. Je ervaart tijdens het filmen dus heel wat impulsen om na te denken over wat je gaat zeggen en hoe je iets gaat zeggen. Om je film geloofwaardig te maken moet het authentiek zijn. Voor heel veel ondernemers is dit proces op zich al een goede reden om aan zo’n traject te beginnen. Het is bijna verkapte coaching.

Is het wat voor jou..?

Ben jij ook toe aan een verdiepingsslag? Vind je het boeiend om in een sessie met mij wat grondiger naar je merk te kijken? Te onderzoeken waar verbanden liggen tussen jouw identiteit en je merk? Wat jouw markt nodig heeft om onder de indruk te raken van de toegevoegde waarde die jij kunt bieden? Simpeler gezegd: hoe jij je merk indrukwekkender maakt. Wil je sparren over de vraag wat je merk nodig heeft om te groeien? Wil je weten hoe ik jou daarbij kan helpen door de uitdaging van zo’n filmtraject aan te gaan…? bel of mail me.

MASTERCLASS VIDEOPROFILEREN

Je kunt al deze vragen ook in de praktijk tijdens onze masterclasses die we elke maand doen. Dat doen we groepsgewijs met maximaal 8 ondernemers of professionals. Iedereen krijgt dan een podium om een pitch te laten opnemen. De film die we daarvan maken wordt gemonteerd nagezonden. Is dit iets voor je?  Geef je dan op voor de masterclass videoprofileren.

Wat je identiteit zegt over jou als merk

Wat je identiteit zegt over jou als merk

In een artikel over Arnold Grunberg  in de weekendbijlage van het FD las ik een opmerkelijk citaat van hem. Het ging over identiteit en wat dat voor hem betekent. Hij vergelijkt het met lopen, je doet het zonder er bij na te denken. Dus, zo vervolgt hij:  “iets volslagen onbelangrijks”.

Tja hoe belangrijk is een bijna ongrijpbaar onderwerp als identiteit eigenlijk. Filosofen hebben daar eeuwenlang over geschreven vanuit verschillende invalshoeken. In deze blog beperk ik de ontelbare invalshoeken voor identiteit gemakshalve tot springplank naar merk. Mijn idee van waarom dat er voor zzp-ers toe doet deel ik graag met je.

Smaakmaker

Jezelf als merk zien is als je net begonnen bent als zzp-er een van de moeilijkste dingen. Ondernemers die al een tijdje langer bezig zijn weten dat dit uietrst belangrijk is en dat het een tweede natuur wordt. Hoe dan ook durf ik te stellen dat mensen die die van hun vak een zelfstandig bestaan hebben opgebouwd er goed aan zichzelf als een merk te zien. Daarmee wordt jouw identiteit een entiteit waar je markt een mening, een oordeel over kunnen opbouwen. Ze krijgen er beleving en een gevoel bij, en dat werkt door in hun perceptie met betrekking tot:

  • de kwaliteit van het product die ze hebben afgenomen
  • de manier waarop ze zich behandeld worden
  • de prijs
  • de toegankelijkheid
  • de betrouwbaarheid.

Er zijn ontelbaar veel aspecten die de klant-leverancier verhouding leven in blazen. En evenzoveel invalshoeken van waaruit de klant een mening vormt over jou. Maar dat gebeurt pas nadat er eerst een gevoel is aangewakkerd. Dit hele thema is ingewikkeld omdat gevoel grotendeels plaatsvindt in het onbewuste. En omdat we als ondernemer bij lange na niet allemaal psycholoog of therapeut zijn is het goed je bewust te worden wat dat voor consequenties heeft voor jouw marketing

Alles draait om beeldvorming en gevoel

Jouw persoon, wie je bent, je identiteit, doet stevig mee in de beeldvorming die je klant opbouwt. En dan zou je zoals Arnold Grunberg je schouders kunnen ophalen en iets roepen in de trend van “lekker belangrijk” ze denken maar wat ze willen. Je kunt er ook voor kiezen bewust te bouwen aan je merk vanuit kennis over je identiteit. Dat levert beeldvorming op en dat bepaalt of klanten ja zeggen tegen jouw voorstel.

Van identiteit naar merk

Laten we kijken of we dit een beetje praktisch kunnen maken. Interessante vragen die behulpzaam zijn bij het laden van je merkwaarden, zijn:

Welke betekenis voeg ik toe aan mijn bedrijf boven de functionele, transactionele of puur operationele waarde?

  • Welk gevoel wil ik bewust oproepen bij mijn klant?
  • Welke statements durf ik af te geven over de producten of diensten die ik lever?
  • Wat wil ik betekenen voor mijn markt?
  • Welke voetafdruk laat ik achter in mijn branche?
  • Op welke manier laat ik zien dat ik maatschappelijk betrokken ben?

Je zelfbewustzijn als ondernemer laten groeien

De antwoorden die je geeft op bovenstaande vragen leveren meteen prachtige content op voor je bedrijfspagina. Daarmee geef je jouw klanten een soort stemwijzer. Daarnaast geeft het ook jezelf houvast, want door net even wat dieper na te denken over dit soort zaken word je zelf ook weer een bewustere ondernemer. Je komt dichter bij je eigen fascinaties, waar misschien wel de basis ligt voor jouw bedrijf. Dat helpt je met consistentie in de andere commerciële boodschappen die je de wereld in stuurt, zoals bijvoorbeeld met je blogs, met een e-book, met een campagne.

Feedback van je klanten

De klanten die je op je afkrijgt zijn vaak reflecties op wie jij ten diepste bent. En als klanten terugkomen en je fans worden, zijn ze graag  bereid jou wat feedback te geven.  Hun antwoord op vragen die verband houden met je identiteit, geven jou informatie over hoe jij overkomt, hoe ze jou beleven en dus hoe je als merk wordt ervaren. Daardoor groeit je zelfkennis en vaak ook de eigenwaarde. En daarmee versterk je vervolgens je merk: want hoe sterker je gelooft in je eigen kunnen en alles wat je doet, hoe duidelijker jij als merk wordt ervaren.

Je mooiste reis

In mijn werk als producent van videocontent en dan vooral videoportretten van ondernemers, is juist die persoonlijke noot een prachtig onderwerp om uit te lichten. Films resoneren als de echtheid er van afspat. Dat oogst waardering en bewondering. De ondernemer die het aandurft om zijn/haar sales story op film te zetten krijgt een prachtige spiegel voorgehouden. Hij maakt daarbij een innerlijke reis, die nog meer beeld geeft over wie hij ten diepste is en waarom hij zijn werk met hart en ziel uitoefent. En als zo’n film je dan ook nog eens nieuwe klanten oplevert …..dan ben je oprecht goed bezig.

Wil je weten hoe jij met een film bij ons merkwaardig kunt worden, kijk dan hier

 

Wat kan identiteitsmarketing voor jou betekenen als zzp-er?

Wat kan identiteitsmarketing voor jou betekenen als zzp-er?

Vorige week had ik het genoegen een ontmoeting te hebben met de man die in Nederland alles weet over identiteitsmarketing en aanjager is van de betekeniseconomie: Kaj Morel. Hij is degene die er werk van gemaakt heeft om mensen en bedrijven te laten nadenken over hun diepere betekenis.

Deze ontmoeting was voor mij ondermeer belangrijk omdat ik vanuit mijn vakgebied zelf continu op zoek ben naar identiteitsvraagstukken. Omdat ik denk dat de zeggingskracht in de films die ik maak er sterk op vooruit zullen gaan. Ik wilde daarom via deze ontmoeting ontdekken of identiteitsmarketing ook voor ZZP-ers zou kunnen werken. Het goede nieuws is dat het gesprek met Kaj mij geleerd heeft dat dit mogelijk is. Dat er prima methodes zijn om ook zzp-ers te helpen met dieper liggende vragen over de betekenis die ze willen uitdragen met hun bedrijf.

Identiteitsmarketing geeft je pitch meer betekenis

De afgelopen zeven jaar heb ik mij meer dan gemiddeld gericht op de vraag hoe professionals zichzelf profileren, hoe zij pitchen, hoe ze zichzelf onderscheidend proberen te maken. In al die beschouwingen heb ik gemerkt dat dit klaarblijkelijk alles behalve gemakkelijk is. Het niveau waarop door het grosso modo gepitcht wordt overstijgt nauwelijks de cliché-matige zinnetjes van 12 in een dozijn. Deels komt dat doordat mensen niet graag in de schijnwerpers staan, de spotlights zijn voor veel mensen gewoon iets te spannend. Mijn vermoeden is echter dat mensen die echt ergens voor staan die angst helemaal niet kennen. Ze laten zich door niets of niemand in de weg staan. Sterker nog: ze verlangen naar die spotlights en willen hun verhaal wereldkundig maken.

Indentiteitsbewijs

In de search naar de diepere lagen van ons bestaan heb ik in Kaj Morel een zeer waardig sparringspartner gevonden. Hij laat zijn opdrachtgevers aan de hand van een uitgekiend stappenplan het DNA van hun bedrijf ontdekken.  Alle stakeholders doen daar aan mee. Na het doorlopen van zes pittige stappen wordt een identiteitsbewijs afgegeven. Dat is de basis die dient om alle drijfveren, collectieve waarden en aspiraties tot in de diepste vezels bij iedere stakeholder te verankeren. Daarmee ontstaat een perfect richtsnoer voor collectief gedrag, waarmee de neuzen allemaal de zelfde betekenisvolle kant op worden gericht. De ware betekenis die de organisatie wil uitdragen wordt erkend, wordt gevoeld en gaat zich wortelen bij alle stakeholders.  Bedrijven die goed snappen wat hun diepere betekenis is bereiken meer, hebben meer slagkracht en zijn geloofwaardiger.

Je diepste drijfveren voeden je identiteitsmarketing

Wat heeft dit alles nu met profileren en pitchen te maken?  En wat zouden ZZP-ers hier aan kunnen hebben? Welnu, ik was al een groot voorstander van het toepassen van identiteit-gerelateerde aspecten in filmscenario’s. Door Kaj ben ik geïnspireerd  om dit nog intenser te gaan doen. Dit hele betekenis-denken zal naar mijn idee ook prima kunnen werken voor de één-pitters. Een videoportret zal meer impact hebben als de ondernemer heel duidelijk kan maken welke betekenis hij wil hebben in zijn markt. Daarmee krijgt zijn merk ook meteen meer lading, en dus meer merkwaarde. En hoe beter je dat doet hoe beter het je zal lukken om  mensen die bij jou passen  in je invloedssfeer te betrekken.  In mijn filmproducties zal ik daarom tijdens de filmshoots sterk inzoomen op vragen die identiteit en betekenis raken. Denk daarbij aan vragen als: wat wil je echt betekenen in je markt, op welke manier ben je er voor je klanten, wie gaat er iets missen als jij er niet meer bent?

Pitch video’s krijgen magneetkracht door identiteitsmarketing

In het MKB en bij sommige onderwijsinstellingen blijkt deze aanpak al te werken. Ik ben er van overtuigd dat deze benadering ook voor zzp-ers prima kan werken.  Op dit moment ben ik het fenomeen identiteitsmarketing al aan het toepassen in filmprojecten met zzp-klanten. Ik verwacht over enkele weken de eerste resultaten te kunnen laten zien.

Bij identiteitsmarketeer Kaj Morel vind je al een goed voorbeeld van zo’n pitchfilm. Wat hij zegt over betekenismarketing en zijn rol daarbij als expert kun je namelijk zien in zijn persoonlijke pitch die ik gefilmd heb tijdens mijn ontmoeting met hem. Het mooie is dat Kaj door deze filmsessie ook zelf weer scherper is gaan nadenken over hoe hij nog meer effect zou kunnen hebben met zijn missie  voor het  mkb.

Ben jij toe aan een camera-momentje?

Heb jij al over je betekenis nagedacht? En ben jij er klaar voor om dit persoonlijk voor een camera te vertellen? Je bent van harte uitgenodigd om dit te komen ontdekken in mijn studio in Gouda. Ik help je graag om deze scherp te krijgen.