Profileren. Super belangrijk, maar hoe kun je het leren?

Vrouw

Of we nu bewust of onbewust handelen, we profileren ons zelf constant. Profilering is daarmee een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Het is hoe we onszelf laten zien aan de buitenwereld en hoe anderen ons percipiëren. In deze posting leg ik graag uit waarom vooral zzp’ers die werk maken van personal branding zich bewuster en vooral effectiever kunnen profileren.

 

Wat is profilering?

Profilering is een proces waarbij iemand zichzelf en/of zijn merk zichtbaar maakt voor de buitenwereld. Dit kan zowel bewust als onbewust gebeuren. Vanuit de bewuste laag wordt tactisch geprofileerd. Hierbij wordt doelgericht aangestuurd op een gewenst imago. Dit kan door middel van specifieke beelden, teksten en presentatievormen, zoals bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken of pitches. Daarnaast kunnen ook specifieke profileringsvaardigheden worden geoefend om de positieve aspecten van iemands karakter maximaal uit te nutten. Overigens is het hierbij belangrijk om te beseffen dat er altijd een blinde vlek is, waarin iemand het inzicht mist over hoe hij of zij overkomt.

 

Onbewuste lagen bij het profileren

Naast het bewuste profileren, is er ook een onbewuste laag waarop we profileren. Dit zijn alle vormen van waarop we als individu tevoorschijn komen naar de buitenwereld die onbedoeld en niet bewust waarneembaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld lichaamstaal zijn, zoals blozen, of lichaamsgeur die we verspreiden, zweten, trillen, hakkelen en stamelen. De uiterlijke fysieke verschijning doet ook mee in dit verhaal. Hoewel we ons hier gedeeltelijk bewust van kunnen zijn, zijn veel aspecten van onze lichaamstaal en onze fysieke verschijning onbewust en dus niet of weinig beïnvloedbaar.

 

Wat kun je als zzp-er doen aan je profilering?

Als zzp’er is het belangrijk om bekend te zijn met al deze aspecten van profileren en je doet er daarom goed aan deze in bepaalde mate te beheersen. Ieder aspect van kenmerken of uitingen die bewust of onbewust door jou toedoen naar buiten wordt gebracht is percipieerbaar voor de buitenwereld en kan dus invloed hebben op hoe potentiële klanten naar jouw merk of persoon kijken en dit beoordelen. Het brein van mensen staat voortdurend aan en is de hele dag bezig om signalen te ontvangen en vertalen. Het is dus belangrijk om te beseffen dat hoe jij je presenteert en hoe anderen jou percipiëren, van invloed kan zijn op het succes van jouw bedrijf.

 

Hoe investeer je in profileringsvaardigheden?

Daarom is het belangrijk om te investeren in persoonlijke profileringsvaardigheden en inzicht en meer grip te krijgen in hoe je overkomt op anderen. Dit kan door middel van bewustzijn en zelfkennis, beheersing van gemoedstoestand, intelligentie, vaardigheden, inlevingsvermogen, strategie en fysieke verschijning. Door te werken aan deze aspecten kun je jouw positieve kenmerken maximaal benutten en jezelf profileren op een manier die past bij jouw gewenste imago en doelen. Maar onthoud dat ook het tonen van kwetsbaarheid positief kan werken, dus blijf authentiek en menselijk.

 

Wat zijn modaliteiten voor profilering?

Om je profileringseffectiviteit te vergroten zijn er een aantal modaliteiten die je kunt gebruiken, zoals zelfkennis, beheersing van je gemoedstoestand, intelligentie, vaardigheden op het gebied van spraak, tekst en retoriek, inlevingsvermogen in zowel individuen als collectieven, strategieën zoals positionering, mediakeuze, planning en afstemming en tot slot je fysieke verschijning.

Wat zeggen de experts met grote naam over profilering

Iemand met een grote naam op gebied van profilering is Karen Horney. Ze komt uit een lang vervlogen tijd maar haar ideeën zijn nog steeds geldig. Uit haar uitvoerig onderzoek onderzoek  vloeide heldere praktische adviezen naar voren over hoe mensen hun zelfexpressie en presentatie kunnen verbeteren. Hier zijn een paar voorbeelden:

 

Bewust zijn van je innerlijke gevoelens

Wees bewust van je innerlijke gevoelens en overtuigingen: Horney geloofde dat het belangrijk is om je bewust te zijn van je innerlijke gevoelens en overtuigingen, zodat je jezelf beter kunt uitdrukken. Door je bewust te zijn van wat er in jezelf omgaat, kun je beter begrijpen waarom je jezelf op een bepaalde manier presenteert en hoe je dat kunt veranderen.

 

Communicatieve vaardigheden

Oefen communicatieve vaardigheden: Het verbeteren van communicatieve vaardigheden is een belangrijk onderdeel van zelfexpressie en presentatie. Horney suggereerde dat mensen kunnen werken aan het verbeteren van hun verbale en non-verbale communicatievaardigheden, zoals hun lichaamstaal, intonatie, woordkeuze en timing.

 

Maak werk van belemmerende overtuigingen

Identificeer en overwin belemmerende overtuigingen: Horney geloofde dat mensen vaak belemmerende overtuigingen hebben die hen ervan weerhouden zichzelf effectief uit te drukken en zichzelf te presenteren. Ze moedigde mensen aan om deze overtuigingen te identificeren en te werken aan het overwinnen ervan, door bijvoorbeeld hun eigen prestaties en kwaliteiten te erkennen en hun angsten te confronteren.

 

Zelfacceptatie als voorwaarde voor zelfexpressie

Werk aan zelfacceptatie: Horney benadrukte het belang van zelfacceptatie als een voorwaarde voor effectieve zelfexpressie. Ze geloofde dat mensen die zichzelf accepteren zoals ze zijn, meer zelfvertrouwen hebben en zichzelf gemakkelijker kunnen presenteren. Ze moedigde mensen aan om te werken aan het verbeteren van hun zelfbeeld en zelfwaardering door bijvoorbeeld hun sterke punten te erkennen en positieve affirmaties te gebruiken.

Deze adviezen kunnen kleine ondernemers helpen om hun zelfexpressie en presentatie te verbeteren en effectiever te worden in hun personal branding.

 

Heb je hulp nodig?

Wil je echt werken aan je personal branding dan doe je er goed aan je te verdiepen in de invloed van zowel je bewuste als onbewuste profilering en de impact daarvan op anderen. Door gebruik te maken van de verschillende modaliteiten die je daarbij ten dienste staan kun je je profileringseffectiviteit vergroten. Zo kun je het succes van je onderneming vergroten.

Elevatorpitch Online is gespecialiseerd op gebied van profileringsvaardigheden en biedt een pakket met diensten die op maat gesneden kan worden al naar gelang de behoefte van iemand. Denk daarbij aan het verbeteren van je pitchvaardigheden, het jezelf beter verkopen in een sollicitatiegesprek, een goed profiel bouwen op je LinkedIn of eigen website, het maken van een presentatie video waarin jij jezelf voorstelt, of het maken van een video waarin jij je prospect uitlegt waarin jij je onderscheidt en waarom iemand er goed aan doet met jou zaken te doen.

Ben jij iemand die bewuster, vaardiger aan je profilering wil werken en dus op een effectieve manier zichtbaar worden, waardoor je veel gemakkelijker je doelen bereikt, en je hebt daar nog wat onzekerheid over, dan doe je er goed aan contact met me op te nemen.

 

Op LinkedIn kun je heel gemakkelijk je social selling index meten. De score die je krijgt zegt veel over je profileringseffectiviteit.  Interesse om het te proberen? Klik op deze link

Gerelateerde berichten

Roem komt en gaat

Roem verwerven is een beladen begrip. In sommige sectoren is het een must en zijn mensen gretig om het te bereiken. In andere sectoren wordt het nagestreefd maar nooit bereikt. En zo zijn er nog talloze varianten van hoe mensen omgaan met roem. Regels om het te bereiken zijn er nauwelijks, maar wie er serieus mee bezig is maakt door het gebruik maken van de juiste middelen een goede kans.

read more

Wat kunnen extraverten leren van introverten

Pitchen moeten we als freelancer allemaal wel eens een keer. Dan maakt het wel wat uit of je introvert extravert bent aangelegd. Je kunt wel raden welke van de twee met minder moeite op een podium gaan staan om die pitch af te leveren. Er is een verschil tussen introvert en extravert dat wisten we al, maar bij het pitchen wordt dat op extreme manier duidelijk. In mijn pitchtrainingen, zoals ‘Zet Je Pitch op Video’ heb ik rekening te houden met die verschillen en speel daar met mijn programma op in. Zo kunnen introverte mensen ook leren hoe ze een pitch effectief moeten afgeven en leren extraverte mensen waar hun valkuilen liggen.

read more