Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl

Privacyverklaring

Elevatorpitchonline.nl hanteert een strict privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van Elevatorpitchonline.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacystatement van Elevatorpitchonline.nl staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers/klanten en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Uw privacy is gewaarborgd!

Elevatorpitchonline.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Elevatorpitchonline.nl ressorteert onder Overgaauw Human Resource Solutions BV en is gevestigd aan de Francisca Hoeve 16, 2804 HR te Gouda. Ons telefoonnummer is 0622994804.

De Functionaris Gegevensbescherming van Elevatorpitchonline.nl is R. Overgaauw. Hij is te bereiken via info@elevatorpitchonline.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Elevatorpitchonline.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:
– voor- en achternaam of voorletters en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Waarom verzamelt elevatorpitchonline.nl bepaalde informatie?
Elevatorpitchonline.nl streeft ernaar de beste en meest complete aanbieder van videoproducties en training en coaching op gebied van elevator pitches en profileringsdoelen te zijn. Dit betekent dat wij meer willen bieden dan alleen het grootste aantal soorten videoproducties. Elevatorpitchonline.nl wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij onze diensten en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op uw wensen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • het aanbieden van diverse nieuwsbrieven, op maat gesneden naar een bepaald interessegebied;
  • het uitbreiden van elevatorpitchonline.nl met nog meer diensten en informatie;
  • het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

Welke persoonlijke informatie registreert Elevatorpitchonline.nl en waarvoor wordt deze gebruikt?
Elevatorpitchonline.nl heeft naam- en adresgegevens van klanten nodig voor de verkoop van videoproducties en trainingen. Elevatorpitchonline.nl gebruikt deze informatie voor facturatie van de geselecteerde klanten en, indien nodig, om contact met de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Elevatorpitchonline.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • gespreksverslagen
  • afspraken
  • correspondentie via e-mail

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Elevatorpitchonline.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen;
  • om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren.

IP-adres

Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers en kabel-gebruikers hebben een vast IP-adres; gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft.

Verbruiksgegevens

Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u inlogt, registreert gegevens over het verbruik zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogged als u een geheim nummer heeft), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Elevatorpitchonline.nl gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee Elevatorpitchonline.nl het dienstenpakket verder kan verbeteren.


E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Elevatorpitchonline.nl de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Elevatorpitchonline.nl strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van Elevatorpitchonline.nl, de beheerders, toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Elevatorpitchonline.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elevatorpitchonline.nl) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Elevatorpitchonline bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Personalia: 7 jaar, vanwege belastingwetgeving
Adres: 7 jaar, vanwege belastingwetgeving
Overige gegevens: 5 jaar

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van Elevatorpitchonline.nl. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze eigen dienstverlening aan klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Elevatorpitchonline.nl zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@elevatorpitchonline.nl.

Beveiligde verbinding
Al uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

Delen van persoonsgegevens met derden
Elevatorpitchonline.nl verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Elevatorpitchonline.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elevatorpitchonline.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elevatorpitchonline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Elevatorpitchonline.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om naar de site te gaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Elevatorpitchonline.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@elevatorpitchonline.nl.