Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl

Coaches besteden veel tijd aan hun vakgebied. Ze zijn doorgaans zeer gepassioneerd voor hun vak. Vele van deze beroepsbeoefenaren spenderen 1000-den euro’s aan het leren van specifieke technieken, methoden of het leren van een coaching model. Een intrigerende vraag is  op enig moment of al deze investeringen ook rendabel worden. In hoeverre zijn coaches überhaupt met die vraag bezig? Kunnen coaches ondernemend zijn of zit het idealisme in de weg? Waar lopen coaches precies tegenaan als ze zich bekend moeten maken naar hun markt? Voor de een blijkt dat een afkeer van geld, voor de ander spelen minderwaardigheidsgevoelens of allergie tegen het verwerven van bekendheid een rol. Als je het ze op de man/vrouw af vraagt volgt er meestal een diffuus antwoord.

Een rendabele praktijk

Zeker is dat je als coach, wil je van je praktijk kunnen leven, het nodige te doen hebt om jezelf zichtbaar en vindbaar te maken. Je zult je moeten profileren. Op deze weg moeten veel coaches afrekenen met valse bescheidenheid en allerlei weerstanden. Ook het idee dat ze hun tarief scherp moeten stellen is een mentaal obstakel. Hun onderliggende gedachte daarbij is vaak dat ze zodoende betaalbaar worden voor al die minder koopkrachtige mensen  die hen zo hard nodig hebben. Dit is misschien een van de vele valse overtuigingen die coaches belemmert om hun praktijk te laten stromen. Wie weinig vraagt voor een coachsessie krijgt namelijk al gauw het stempel ‘goedkoop’ en dat roept vrijwel altijd associaties op met de publieke opvatting dat het met de kwaliteit dan waarschijnlijk niet best gesteld is.

Wat ga je doen om beroemd te worden?

De grote vraag is dus: hoe doorbreek je als coach al die belemmerende patronen? Hoe kom je uit die negatieve spiraal? Hoe reken je af met je persoonlijke thema’s die het ondernemerschap in de weg staan. Wat ga je, in de woorden van Adriaan Hoogendijk, doen om beroemd te worden. Je bent het volgens hem namelijk verplicht om voor al die coach behoeftigen in dit land zichtbaar en bereikbaar te worden. Bescheidenheid gaat je daarbij zeker niet helpen. Adriaan behoort tot de pioniers in Nederland die begin jaren ’90 coaching in het bedrijfsleven toegankelijk en bekend heeft gemaakt.

In lijn met je zielsbestemming

Onno Vendel (dir./eigenaar Agathon) geeft aan dat veel mensen coach willen worden omdat ze zelf zo goed door een coach geholpen zijn. Voormalig boventallig verklaarden bijvoorbeeld, die in een outplacement traject hun trauma’s verwerkten. Dan krijg je het droomprins effect, zo van dat wil ik ook kunnen en worden. Het punt is: je bent niet zo maar van de ene op de andere dag coach. Coach is een professie waarbij je volgens hem een directe lijn met je zielsbestemming hebt. Het diepgaand weten dat jij als coach in dit leven staat en een missie te vervullen hebt is daarin leidend. Een missie die naadloos aansluit bij je persoonlijke levensontwerp. Wie vanuit deze lijn zijn vak uitoefent kan niet misstappen. Het is onvermijdelijk dat er vanuit deze stroming een bloeiende coachpraktijk op gang komt. Als dat niet zo is, dan is er iets anders aan de hand wat je eerst op te lossen hebt.

Documentaire

In de documentaire ‘De schaduw van passie’ laat Rob Overgaauw aan de hand van uitspraken zien hoe coaches in hun vel zitten, hoe ze tegen hun vakgebied aankijken en op welke manier ze hun best doen om er genoeg geld aan over te houden. De paradoxale spanning tussen enerzijds hun enorme passie voor dit vak en anderzijds het zoeken naar de juiste rendementsformule werpt een duidelijke schaduwkant. En die schaduwkant heeft voor iedere coach verbinding met dieper liggende lagen van de persoon van de coach zelf. Het zegt veel over hem of haar. Tegelijkertijd kan die schaduwkant mensen juist aan het denken en in de beweging zetten. Hoe dan ook, de spanningen die zich in deze polariteit manifesteren, worden in deze documentaire onverbloemd in beeld gebracht. Onder het mom wie de schoen past trekke hem aan beoogt Rob Overgaauw aanknopingspunten te bieden voor de persoonlijke thema’s van de kijker en wie weet tot vernieuwende inzichten voor de eigen levenspraktijk te brengen.

De documentaire “De schaduw van passie” zal op 12 mei in de Chocoladefabriek in Gouda in première gaan. Vanaf 15 mei wordt deze on line geplaatst in social media.