Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl
De pitchfilm van een coach

De pitchfilm van een coach

 

Wie coach is met een eigen praktijk en dus zelf voor zijn klanteninstroom moet zorgen heeft daarmee een fikse uitdaging. De gemiddelde coach is immers vooral graag bezig om zijn kennis op peil te houden en die op bestaande klanten toe te passen. Het zoeken en scoren van nieuwe klanten staat niet op hun favorietenlijstje. In deze blog wil ik je een real voorbeeld geven van hoe een coach haar acquisitieproces een flinke booster geeft met een pitchfilmpje.

Even voorstellen

Deze coach is Margot Diederen, en je ziet haar boven op de foto. Zij is specialist in het helpen oplossen van antwoorden op pittige levensvraagstukken. Ze heeft een eigen methode ontwikkeld die is gebaseerd op een combinatie van Astrologie, Jungiaanse psychologie en systemisch werk. Jarenlange studies en tienduizenden euros heeft zij geïnvesteerd om deze kennis eigen te maken. Vakmanschap in the pocket dus. Dan rest er nog één vraag: hoe vind ze klanten of nog beter: hoe vinden klanten haar?

Help de match tot stand te komen

Coaches zijn er volop, maar hoe scheidt je als hulpzoekende het kaf van het koren? Hoe weet je in je zoektocht of je de juiste coach te pakken hebt?  Het matchen van coach op coachee is lang niet altijd eenvoudig. Margot Diederen zag in dat juist daarom een film een sterke oplossing is en ze vroeg ElevatorPitchOnline om hulp.

Hoe gaat de opname in zijn werk?

De methode van ElevatorPitchOnline geeft de beste garantie op succes: geen gestotter, geen ge-uhhhhh, geen cameravrees…..maar wel een goed verhaal dat op een natuurlijke manier wordt gebracht door de professional. Wat we doen is het volgende: Rob Overgaauw houdt  tijdens de opname een interview, zonder dat hij in beeld komt. Hij stelt inlevende en to-the-point vragen die de professional enthousiast maakt en op scherp zet. Zijn stem wordt in de montage verwijderd. Het eindproduct ziet er daarom uit alsof de coach het allemaal zelf moeiteloos brengt.

De vonk die je overbrengt

Margot vertelt in haar filmpje heel helder en overtuigend hoe zij te werk gaat in haar praktijk en wat ze kan betekenen voor haar doelgroep. Haar beroepsethiek en persoonlijke aanpak zijn goed af te lezen uit de film. Video maakt het doorzichtig en brengt de persoon achter de coach authentiek over. De mensen die op zoek zijn naar een coach krijgen hierdoor al snel een gevoel of er een klik is (of niet).

Klikfactor yes or no?

Het niet-voelen van een klik door een kijker is overigens geen ramp, of bewijs dat een film juist contraproductief is. Jij als coach wilt immers mensen die bij jou passen met het besef dat het wederzijds is. De klikfactor is een hele goede match-indicator.

Vooral coaches hebben er baat bij

Waarom werkt een film zo goed voor coaches? Omdat coaches veelal in hun hoofd zitten en denken dat hun brein de communicatie ook wel even doet. En er is meer nodig dan een denkend en pratend hoofd. Communicatie die verbinding moet maken vraagt om een totaal-aanpak waarin de expressie van lichaamstaal, spraak en tone of voice essentiële aanvullingen zijn. Daar heb je simpelweg professionele begeleiding bij nodig, dat kun je bijna niet alleen. De meesten coaches die de sprong gewaagd hebben in onze studio’s vinden achteraf dat het meevalt en zien in dat de kosten voor professionele begeleiding zichzelf terugbetaalt.

Kijk zelf wat je vindt van het filmpje van Margot, deze is te zien op de volgende  link

 

Identiteit en merkontwikkeling

Identiteit en merkontwikkeling

Een onderdeel van mijn eigen identiteit is de drive die ik leg in mijn eigen zoektocht daarnaar. En daar blijk ik niet alleen in te staan. Er zijn nogal wat mensen bezig met verdiepings- en zingevingsvraagstukken. Waar gaat het ècht om in het leven? Wat zijn onze leidende waarden? Hoe zit ik in elkaar? Hoe haal ik rendement uit mijn identiteit? In deze blog ga ik op zoek naar verbanden tussen identiteit en merkontwikkeling. Ook leg ik uit waarom het maken van een profielfilm daar sterk in bijdraagt.

Het bestaan

De identiteitsvraag is bij mij sterk gekoppeld aan de wat-is-de-zin-van-het-bestaan-vraag. Wat kom ik hier doen? Een intrigerende vraag waar je op meerdere niveaus naar kunt kijken. Juist dat doen, dus de bezige versie van het zijn, dat is precies wat je identiteit inkleurt. Vanuit het genetisch potentieel en alles wat je aan je omgeving te danken hebt kun je daar meerdere kanten mee uit. Je bent wie je wordt of je wordt wie je bent…(?) Het hangt hoe dan ook samen met wat jij betekent voor de wereld. Als het goed is ben je al een wandelende product/markt combinatie en als je het helemaal goed doet wordt dat gezien als een merk.

Merken

Identiteit en merk liggen sterk in elkaars verlangde. Zeker bij de kleinere bedrijven en dus geldt dit met zekerheid voor eenpitters. Het merk, dat je aan het bouwen bent, vindt zijn oorsprong in waardecreatie. En waar komt dat vandaan? Uit jouw talenten, je drijfveren, je zingevingsbronnen. En die zitten verankerd in je persoonlijkheid. Dan raken we al snel aan identiteit, want dat is wat mij betreft een projectie van je persoonlijkheid. Datgene  wie je bent, met alles wat je in huis hebt aan drijfveren, kernwaarden, aspiraties, ambities en -letterlijk-  eigenaardigheden. Jouw waardecreatie is de combinatie van wie jij bent en wat je voortbrengt in termen van toegevoegde waarde. Jouw markt ziet dat niet los van jouw persoon. Naarmate je een vak uitoefent waarbij de waardecreatie en de persoon dichter bij elkaar liggen, zoals in alle kennisberoepen, gaat dit meer op. De vraag is nu alleen:

Hoe ga je dit communiceren naar je markt?

Zelf vind ik deze vraag razend boeiend. Niet alleen de typische intrinsieke aspecten van (merk-)identiteit, maar ook de vragen die samenhangen met een effectieve merk-communicatie vind ik boeiend. En dat mondde uit in mijn filmwerk; ik raakte echt verliefd op videografie. En video zie ik als het ultieme middel om een merk tot uitdrukking te brengen. Met film kun je ongelimiteerd impulsen afgeven over alles wat nodig is om jouw merk te laten schitteren. Niet alleen de voor de hand liggende zaken, maar juist ook de abstracte waarden die een merk vertegenwoordigen kunnen met film heel sterk over het voetlicht worden gebracht.

Tweesnijdend zwaard

Het bijzondere aan profielfilms is dat het een tweesnijdend zwaard is. Niet alleen het beschikbaar hebben van een eigen profielfilm is waardevol. Ook het proces van het filmmaken heeft waarde. Je gaat dan een laagje dieper door je eigen bewustzijnsniveau.  Je komt onherroepelijk uit op gewetensvragen. En je denkt na over het gewenste imago, dus hoe jij wilt dat anderen jou zien. Je ervaart tijdens het filmen dus heel wat impulsen om na te denken over wat je gaat zeggen en hoe je iets gaat zeggen. Om je film geloofwaardig te maken moet het authentiek zijn. Voor heel veel ondernemers is dit proces op zich al een goede reden om aan zo’n traject te beginnen. Het is bijna verkapte coaching.

Is het wat voor jou..?

Ben jij ook toe aan een verdiepingsslag? Vind je het boeiend om in een sessie met mij wat grondiger naar je merk te kijken? Te onderzoeken waar verbanden liggen tussen jouw identiteit en je merk? Wat jouw markt nodig heeft om onder de indruk te raken van de toegevoegde waarde die jij kunt bieden? Simpeler gezegd: hoe jij je merk indrukwekkender maakt. Wil je sparren over de vraag wat je merk nodig heeft om te groeien? Wil je weten hoe ik jou daarbij kan helpen door de uitdaging van zo’n filmtraject aan te gaan…? bel of mail me.

MASTERCLASS VIDEOPROFILEREN

Je kunt al deze vragen ook in de praktijk tijdens onze masterclasses die we elke maand doen. Dat doen we groepsgewijs met maximaal 8 ondernemers of professionals. Iedereen krijgt dan een podium om een pitch te laten opnemen. De film die we daarvan maken wordt gemonteerd nagezonden. Is dit iets voor je?  Geef je dan op voor de masterclass videoprofileren.

Profileren vanuit betekenisdrang

Profileren vanuit betekenisdrang

soms langer turen om diepgang te vindenProfileren kun je niet los zien van een specifieke motivatie die gericht is op het doel. De vraag is alleen wat is dat doel? Dat is voor iedereen anders. Vaak blijkt dat het bestaat uit meerdere onderliggende factoren, zoals geld verdienen, omzet scoren, fijn met je vak bezig zijn en laten zien dat je expert bent. Wie voor  zijn profilering echt de diepere lagen weet te bereiken en van daaruit duidelijk weet te maken wat hem of haar bezielt met zijn merk staat meer dan één streepje voor. Ik geloof er in dat je vooral dan, dus met die dieper liggende factoren, impact kunt maken met je profilering. En kan gaan kapitaliseren op je merk. Dat heet profilering vanuit zingeving. 

Klassieke motivatoren

Misschien is nu juist dat kapitaliseren iets waar we anders tegen aan moeten gaan kijken. Bijvoorbeeld dat geld en winst maken niet per se de belangrijkste motivatoren hoeven te zijn. Maar dat je echte zingeving, dus datgene waar je je bed voor uitkomt, leidend is. Als je die dan ook nog eens kunt koppelen aan jouw innerlijke drang om bij te dragen aan een duurzame samenleving dan heb je echt iets sterks in handen. Dat is waar de ware zin van betekeniseconomie en identiteitsmarketing begint. Dat is een andere vorm van kapitaliseren, zonder dat je banksaldo daar overigens slechter van wordt.

Betekenisarmoede

Wie dit voorop stelt gaat automatisch ook meteen anders kijken naar het fenomeen profileren. Profileren wordt dan opeens veel schaamtelozer, want je kunt oprecht trots zijn op wat je doet en die trots delen met de wereld. Dit staat haaks op wat ik nu nog veel meemaak als ik mensen zie pitchen. In de 8 jaar dat ik mijn praktijk voer en mensen coach  hoe ze hun pitchfilm moeten vormgeven zie ik veel implosies. Mensen klappen dicht, gaan stotteren en stamelen, krijgen zwarte vlekken voor hun ogen. Of ze komen nauwelijks uit hun woorden of ratelen allerlei clichés. En dat heeft in veel gevallen te maken met een vorm van betekenisarmoede. Ze zijn zich onvoldoende bewust van hun eigen existentiële toegevoegde waarde. De vraag of je dan toe komt aan vervullende zingeving is een lastige.

Trots

Ik zie bijvoorbeeld niet zoveel mensen die openlijk hun trots durven te laten zien en uitkomen voor waar ze voor staan. Weinig ondernemers hebben een big fat claim. En dat komt misschien niet in de laatste plaats door hun gebrek fundamentele zingeving en de daarbij behorende koers die ze varen met hun merk of bedrijf. Er zijn ook niet zoveel mensen die oprecht of overtuigend kunnen aangeven waarom ze hun werk leuk vinden, waarom ze doen wat ze doen en op welke manier ze betekenis willen geven aan hun bedrijf of aan hun zijn. Tja en als dat zo is wat moet je dan verwachten van het profileren met een pitchvideo? 

Van vicieuze cirkel naar labyrinth

En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht want impact maken gaat vooral (misschien wel alleen) lukken als je vanuit je drijfveren gericht op zingeving, dus je diepste kernwaarden en overtuigingen, je verhaal vertelt. Dan ben je namelijk echt authentiek, dan hoef je geen maskers op te zetten of toneel te spelen, je hoeft nergens aan te twijfelen, je hoeft zeker geen teksten uit je hoofd te leren. Wat denk je dat dat met je pitch doet? De eerste stap die je kunt doen is om van die vicieuze cirkel een labyrint te maken. Zoeken naar een uitweg die jouw leidt naar diepgang in zingeving.  

Nieuwe Marketing

Op vrijdag 14 juni was ik getuige van de lectorale rede van Kaj Morel die als titel had: ‘Marketing waar we wel op zitten te wachten’. Zijn rede is de directe inspiratiebron voor deze blog. Kaj maakte pijnlijk duidelijk dat we de klassieke pijlers van de huidige economie moeten  gaan vervangen door een andere manier van kijken naar onze wereld. Een kijk die bijdraagt aan een duurzame samenleving. En vanuit dat perspectief ga je dus ook het vak marketing anders bedrijven. Deze missie, die ik zelf van harte ondersteun,  is waar Kaj de komende jaren zijn studenten van Avans Hogeschool in Breda over laat nadenken. Zijn verwachting is dat dit gaandeweg (maar onvermijdelijk) gaat leiden tot een andere invulling van de economie. 

Andere vaatjes

Het bijwonen van Kaj’s lectorale rede heeft er bij mij toe geleid dat ik mijn klanten voortaan nog meer ga vragen uit andere vaatjes te gaan tappen als ze hun verhaal via een videopitch wereldkundig willen maken. En een videopitch is de meest indringende, directe, ‘in your face’ manier om te vertellen wat je te vertellen hebt en dat ontiegelijk duidelijk te communiceren aan de buitenwereld. Een sterkere marketingtool bestaat er niet. 

Die buitenwereld gaat verder dan je markt

En het mooie is dat, als Kaj straks zijn missie met zijn studenten verder gaat uitrollen, die buitenwereld vele malen groter is dan alleen de markt die je bedient. De buitenwereld wordt gevormd door alle stakeholders, dus alle belanghebbenden, dus ook je overbuurvrouw waar je weinig contact mee hebt. Al die opinievormers dragen allemaal bij aan imago en de reputatie van die ondernemer die met zijn pitch opeens een heel ander geluid laat horen. En vooral weet te overtuigen. Zou het niet mooi zijn beste ondernemer als jij daar bij hoort, als jij geschiedenis schrijft met je marketing voor een wereld die nu op een drempel staat van onvoorstelbare veranderingen?

Mijn aanbieding aan jou

Heb jij een goed verhaal, een verhaal dat bijdraagt aan daadwerkelijk een duurzame wereld? Iets dat wakker schudt? Iets waarmee je een deuk in een pakje boter slaat? Ben jij klaar om dit op een videopitch te zetten? In dat geval mag jij je melden en als jij tot de eerste tien aanmeldingen behoort doe ik dat voor jou tegen kostprijs (euro 149,00 normaal euro 779,00 ) een wervelende pitchfilm van 1 minuut die jij op je website en social media kunt zetten. Een videopitch waarmee je misschien wel viraal gaat. Bel me en vraag naar de condities of maak meteen een afspraak. Deze aanbieding loopt tot 1 september 2019.  Kijk ook even naar de video die ik maakte in de pauze van Kaj’s rede: Marijke Blom van Hart-werk heeft de taak op zich genomen om 25 Wajongers te gaan plaatsen bij werkgevers in de ICT branche. Een goed begin.

Wat kunnen we leren van reclamemakers?

Wat kunnen we leren van reclamemakers?

hoe wil jij herinnerd wordenHet schrijven en geven van een goede pitch vraagt nogal wat talent. De meeste ondernemers en zzp-ers zien er het nut wel van in, maar om nou te zeggen dat ze het leuk vinden…?  Dat kom ik niet zo veel tegen. Tja en dan zal talent op dit gebied ook niet zo gauw een voedingsbodem vinden. In deze blog wil ik vanuit een andere blik naar dit fenomeen kijken.  

Wat maakt nou dat een pitch je echt in een flow trekt, aandacht genereert en je onderscheidend maakt? Hoe kun je op een andere manier kijken naar een pitch? Voor die vragen verdiep ik mij al enige tijd in een wereld die daar een aardige boterham mee verdient. De sector die de meest op zich onaantrekkelijke verschijnselen zoals verzekeringsmaatschappijen, uitzendbureaus, melkproducten, reinigingsmiddelen en ga zo maar door, sexy weten te maken, van humor voorziet en glamour geeft. Sommige van hun klanten geven ze zelfs  eeuwigheidswaarde. 

Wat kunnen we leren van de reclamebureaus? 

Een manier om je te laten inspireren voor meer creativiteit in je pitch is dus door te kijken naar de ware kampioenen in verleidingskracht. Hun industrie is gebaseerd op het vermogen om verbeeldingskracht op te wekken. En wel op een manier die blijft hangen. Zij zoeken het grotere idee achter het product of dienst wat de klant hun voorlegt. Dat heet in hun wereld een concept. En geloof me, daar hoef je echt geen HAK, Blue Band, Prodent of Duracell voor te zijn. Hoe kleinschalig je ook bent, jij kunt het merk wat je neerzet ook als concept gaan zien. En daar maak jij zelf waarschijnlijk een groot onderdeel vanuit. 

Maak het persoonlijk

Een van de kenmerken van een concept is dat het een menselijk gezicht krijgt. Reclamebureaus geven het merk van hun klant een persoonlijk tintje, waardoor het identificeerbaar wordt. Alsof je je er vrienden mee kunt worden. Hoe beter dit lukt, hoe meer de potentiele klanten er een band mee kunnen opbouwen. Kernwaarden spelen daarbij een grote rol. Neem de bekende campagne van telecombedrijf BEN, hun statement was: de maatschappij dat ben jij. Het merk krijgt in de campagne gestalte door de meest verschillende en kleurrijke personages in beeld te brengen alsof ze heel dicht bij je staan. Als de kernwaarden die schuil gaan in jouw product de waarden raken die positief gevoelig liggen bij jouw afnemers dan trek je aandacht. Je bouwt verwantschap.

Aanvliegroutes

Voor het ontwikkelen van een concept delen de reclamemakers de mogelijke aanvliegroutes in vier (plus 1) categorieën in. Dat zou jij ook kunnen doen als je nadenkt over je pitch. Ga maar eens na: welke van de onderstaande voor jouw merk zou kunnen werken? 

1. Het effectconcept

Met het effectenconcept wordt het resultaat van het gebruik van de dienst of product benadrukt. Dat kan een functioneel gebruik zijn zoals snelheid, gemak, financieel voordeel. Het kan ook psychosociaal zijn, zoals status, aanzien, een gevoel van veiligheid. Een voorbeeld is het afwasmiddel van Dreft dat de consument wil laten doen geloven dat het de vaat door een sterke concentratie extra grondig reinigt. Dit is uiteraard een functionele benadering van het effect. Of de tandpasta die voorzien is van bepaalde substanties waardoor tandplaque wordt voorkomen. Genoeg voorbeelden te vinden.

2. Het vergelijkingsconcept

Hiermee toon je het verschil aan tussen wel en niet gebruik. Tussen zoals het vroeger ging en nu. Tussen het ene merk en het andere. Een bekend voorbeeld is die van CocaCola en PepsiCola, die daarmee zelfs op voet van oorlog kwamen.. We zien ook supermarktketens die met uitvergrote boodschappenlijstjes hun prijzen vergelijken en aantonen dat zij toch ècht de goedkoopste zijn. In de wereld van brillenketens zien we dat er één is die het verschil wil maken door aan te tonen dat zij als enige met gediplomeerde audiciens werken. Met scherpe tegenstelingen wordt getracht hun klant te overtuigen dat ze voor hun moeten kiezen. Vergelijkingsconcepten worden vaak gekozen als de consument weinig onderscheid ziet tussen de diverse aanbieders.

3. Het explicatieconcept

Dat geeft een nadere uitleg over het product of de dienst, bijvoorbeeld de werking of de uitleg van de dienst. Of het vertelt het verhaal er achter, de herkomst, de ambachtelijke manier van bereiden of de distributie. HAK is daar een mooi voorbeeld van, in hun campagne vertelt Herman de Blijker dat het een oer Hollands merk is, van vaderlandse bodem met zuivere ingrediënten. Lang geleden dat Grolsch dat ook, door haar bier in de context van ambachtelijkheid te brengen. Ambachtelijk gebrouwen bier. De beugelflesjes en porseleinen doppen versterkten dit idee. 

4. Het associatieconcept

Hier wordt het abstracter: het draait namelijk om het kernaspect in het product met iets dat buiten het product ligt en er in eerste instantie niet zoveel mee te maken heeft. Zaken die op het eerste gezicht ver uit elkaar liggen worden bijeengebracht. Sterke, consequent volgehouden associatieconcepten kunnen die verbinding zo krachtig maken dat die sfeer en dat gevoel deel gaan uitmaken van het product of dienst. Door die verbinding ontstaat een extra dimensie. De tropische eilanden die je ziet bij de vroegere ZwitserLeven campagne is daar een voorbeeld van. Of de vleugels die red Bull je geeft: pure magie die je er dus bij krijgt. Dat spinazie en melk prima met spierkracht samen gaan maakten Popey en Joris Driepinter ons maar al te duidelijk. En ook wat een zeker merk pindakaas met Pietertje (Van den Hoogenband) deed zullen de meeste lezers nog kennen.

Generieke concepten

Dan is er nog een restcategorie en dat zijn de zogenaamde generieke concepten. Dat is een concept waar weinig tot geen diepte in zit, waardoor het onderscheid er nauwelijks uitspringt en dus weinig zegt. Een concept dat niets communiceert, en dat dus geen enkele meerwaarde heeft. Je ziet dat vaak aan hun slogans zoals: partners in […..], the art of […..], het nieuwe [….], topkwaliteit in […..] Het heeft geen zeggingskracht en is dus geen aanrader voor jouw pitch als jij wel wilt opvallen.

Creativiteit is de belangrijkste sleutel

Het antwoord op de vraag hoe je dus een betere pitch gaat maken en daarmee meer aandacht krijgt is: creativiteit gebruiken. Gooi je haar los en steek je hoofd boven dat maaiveld. Doe vooral iets dat niemand nog gedaan heeft. Vraag je in je fantasie eens af wat een reclamebureau voor je zou doen als budget geen rol speelt. Met welke concepten zouden zij jou dan verrassen? Hoe ver je het laat komen, hoe onconventioneel het wordt, dat bepaal je uiteraard zelf. Maar één ding staat vast: jouw perfecte concept ligt out of the box.  

Hulp nodig?

Wil je weten hoe je creativiteit kunt aanwakkeren? Hoe je kunt sturen op waarde perceptie van jouw doelgroep? Wil je weten hoe creativiteit direct kan leiden tot een scherpere pitch voor jou als merk? Wil je weten hoe je jouw pitch omtovert in een creatieve pitchvideo volgens de formules van reclamebureaus? Ik help je graag verder. Neem gerust contact met me op als jij toe bent aan de next level in pitches en/of pitchvideo.

Ben jij zichtbaar genoeg?

Ben jij zichtbaar genoeg?

Waarom is dat zichtbaar worden toch zo’n heikel punt? Waarom lopen zoveel mensen liever een straatje om dan dat zij voor een groot publiek opeens in de spotlights komen te staan? Waarom is het thema zichtbaar worden voor veel ondernemers een actiepunt dat zij het liefst op de laatste bladzijde van hun businessplan zetten?

Er zijn rationeel gezien genoeg redenen te bedenken waarom goede zichtbaarheid belangrijk is. Zeker voor freelancers, want om nieuwe klanten te scoren moet je gevonden kunnen worden. Er zijn klaarblijkelijk net zo gemakkelijk redenen te bedenken waarom mensen er voor weglopen.

In de afgelopen zeven jaar heb ik tijdens de opname van pitch video’s veel research gepleegd naar het maakproces.  Die jaren van research hebben mij inzichten opgeleverd waarmee ik nieuwe met6hodes bedacht voor nog betere pitch video’s.

Een factor waar veel mensen mee worstelen, incluis ikzelf, is de discrepantie tussen het gewenste zelfbeeld en de realiteit. En met realiteit wordt bedoeld het moment nu wanneer ze voor de camera verschijnen en hun pitch mogen afgeven. Wat er dan gepresteerd wordt levert spanning op met hoe ze het zouden willen. In vaktermen heet dat Bias. Het zelfbeeld komt niet overeen met wat de persoon graag zou willen communiceren. En video is onverbiddelijk, ‘what you see is what you get’ is zo’n knalharde uitspraak die hier voor 1000% op gaat

Wat hieraan vooraf gaat is een wereld aan overtuigingen die in het brein afspelen. In de hiernavolgende opsomming vind je er vijf en dat zijn misschien wel de meest voorkomende hindernissen voor zichtbaarheid:

1 Niet goed genoeg

Een klassieker weliswaar maar meer aanwezig dan ooit in een tijd dat iedereen zogenaamde ideaal beelden voorgeschoteld krijgt. Een gevoel van het niet waard zij. Dat is de meest voorkomende. Veel mensen denken: “Wie ben ik dan…? Ben ik het wel waard om mijn boodschap wereldkundig te maken. Anderen zijn toch veel beter dan ik?” Dit gevoel is een keiharde saboteur voor iedere videopitch. En het ergste is: als jij zelf denkt dat je het niet waard bent straal je dat uit en anderen pikken het meteen op.

2 Kan ik dat wel?

Of: kan ik dat wel waarmaken…? Een zekere vorm van faalangstigheid! Die komt dicht bij de eerste maar heeft meer te maken met het gebrek aan vertrouwen om te kunnen leveren. Ergens leeft het idee dat je niet over de juiste competenties beschikt. Je vraagt je af: ‘Kan ik dat wel? Ik heb nog niet alle vereiste diploma’s. Te weinig ervaring. Ben ik niet te oud?”

3 Uitstelgedrag…

De houding van: ik doe dat nog wel een keer. Een andere keer. Mensen zeggen dan zoiets als: “ik ben er nog niet aan toe. Ik moet eerst dit of dat nog doen en dan ga ik het doen.”  Maar,…. volgt er dan achteraan: komt goed. (niet dus). Je houdt je zelf voor de gek. Je blijft uitstellen, en er is altijd wel een reden te verzinnen waarom je dat doet.

4 Ik mis uitstraling…

Dit gaat over onzekerheid. Ben ik wel mooi genoeg? Bij vrouwen lijkt dit vaker voor te komen. “Ik zie er niet echt goed uit. Slecht geslapen. Wat moet ik aantrekken. Ik ben te dik.”  Mensen die sterk introvert zijn reageren vaak secundair waardoor ze een misplaatst idee krijgen over hun over hun uitstraling. Omdat ze weten dat ze niet direct reageren kunnen ze gaan twijfelen of goed overkomen. Dat levert onzekerheid op en dat is het laatste wat helpt als je krachtig wilt overkomen.

5 Onderscheid ik me genoeg?

Kan ik überhaupt iets melden wat de indruk van “onderscheidend” wekt…? Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat bij mij? Die vraag komt vooral veel voor bij de kenniswerkers, zoals coaches en trainers. Zeker als die een beetje perfectionistische inslag hebben. Hun persoon is vaak de belangrijkste usp, maar praten over jezelf als specialty vinden mensen niet gemakkelijk. We zijn opgegroeid met bescheidenheid en het alom bekende ‘doe maar normaal’ principe.

6 Weet niet goed hoe ik het moet brengen

Deze kom ik ook vaak tegen. Niet de goede woorden kunnen vinden en twijfel over de vraag hoe je je punt moet maken. Daar de juiste woorden voor vinden of accenten leggen. Velen deken: Heb ik eigenlijk wel een goede boodschap? Zit ik niet in een verhaal dat iedereen al vertelt? Wat willen mijn klanten nu eigenlijk ècht horen om een beetje indruk te wekken.

7 Ik mis presentatievaardigheden

Mensen die door deze sluipmoordenaar worden geplaagd denken: Ik ben gewoon niet goed in presenteren. Zeker niet als het gaat om mezelf profileren. Ik kom slecht uit mijn woorden, weet geen hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Kop- noch staart. Ik sla dicht, krijg zwarte vlekken…Het is soms verwarrend wat ik zeg. En ook mijn expressie is niet je van het. Ik kan dus beter mijn mond houden…

Alles is te leren, ook zichtbaar worden

De meeste oorzaken liggen in de mind, de eigenwaarde. Het onderschatten van eigen kunnen. Bij veel mensen zit dat behoorlijk diep. Het bijzondere is:  veel van die drempels kun je reduceren door vaardigheden te leren die je sterk maken in profileren.

Zichtbaar worden is in de eerste plaats een hele persoonlijke kwestie. Het is een kwestie van lef, een beetje vaardigheid en weten hoe je een pitch verhaal in elkaar steekt. Maar waar het vooral mee te maken heeft is met je attitude te maken. Die kun je zien als een brug die twee oevers verbindt: jouw identiteit aan de ene kant en jouw markt met al die potentiële klanten aan de andere kant. En onthoud vooral dit: veel van die mensen aan de andere kant van de oever gaan jou helemaal oké vinden als ze je zouden leren kennen. Vaak is alleen het feit al dat jij het aandurft om een videopitch on line te zetten al een pre.

Video editing is bijna de lamp van Aladin

Op de meeste hindernissen is er voor mensen die echt willen werken aan zichtbaarheid een antwoord. Ons aanbod varieert van een workshop van een middag tot en met een coachtraject van 6 maanden. Van nature ben jij natuurlijk al een waardevol persoon en heb je genoeg in huis. Hoe je dat naar buiten brengt kun je leren en het mooie is, daarmee reken je meteen behoorlijk af van al die vervelende sluipmoordenaars die in jouw schuilen.

Word jij nog geplaagd door die interne muizenissen? Staan die een goede video pitch nog in de weg? Bel of mail even en ik vertel je in 15 minuten wat voor jou een goede methode is om daar mee af te rekenen.

Hoe wil je herinnerd worden?

Hoe wil je herinnerd worden?

Het is een niet bepaald lichtzinnige vraag: hoe wil jij herinnerd worden?  Niet zelden wordt die vraag gevolgd door een oorverdovende stilte. Als ik voor mijn klanten een videoscript maak kan deze vraag zomaar aan de orde komen. Waarom ik dat doe? Om mensen echt te laten nadenken over hun essentie. Over wie ze zijn, de betekenis die ze willen hebben in dit leven en hoe ze dat in hun werk uitdrukken. Welke footprint ze willen achterlaten als ze ooit het tijdelijke voor het eeuwige verlaten.

Puurheid

Hun antwoorden op dit soort vragen zijn belangrijk voor het maken een goede videopitch. Want wat mij betreft zijn die films puur en raken ze de essentie. Geen gemaakt gedoe, geen gekunstelde zinnetjes. Alles komt echt uit het hart. De kijker is niet gek, die ziet meteen of iets echt is of fake. En als het echt is dan voelt het goed. Dan kan zo’n film zomaar viral gaan.

Houvast

Daarom stel ik ze die vraag. En het duurt inderdaad bij de meeste even voor er een antwoord komt. Maar wat dat antwoord ook is, het geeft een geweldig houvast voor het script. Dan hebben we het ergens over. Echt ergens over. De rest van de film is dan zo gemaakt. Want als iemand weet wat hij ten diepste wil brengen, wat hij wil betekenen, wat hij wil bijdragen, dan is de verdere invulling van details kinderspel.

Details?

Details? hoor ik je denken, welke details? Moet dat dan nog….? Eigenlijk niet maar een verhaal voor een videoscript bestaat uit een opening, een middenstuk en een call to action. Vaste prik. En dan is het goed om bij  die hoofdlijnen wat illustraties te geven. Dat zijn details: uitspraken, toelichtingen, aanvullingen, inkleuringen.

Voorbeelden

Als iemands essentie bijvoorbeeld is om bij te dragen aan een rechtvaardige wereld en die persoon heeft het beroep van maatschappelijk werker gekozen, dan zullen de details mooie inkleuring geven. Als deze persoon in het bedrijfsleven werkt dan kun je met het begrip rechtvaardig vele kanten op. Bijvoorbeeld deze invalshoek: Hoe kun je rechtvaardig zijn naar een cliënt als je door de werkgever betaald wordt? Die werkgever kan vanuit zijn machtspositie druk uitoefenen om informatie uit die maatschappelijk werker te persen. Dat levert spanning op in de driehoek: rechtvaardigheid-doelmatigheid-vertrouwelijkheid. Hoe zo’n professional daar dan vervolgens mee omgaat is een boeiend detail voor de film. Uit dit soort voorbeelden halen we verhalen die altijd garant staan voor een film met aantrekkingskracht.

Ieder beroep kent cruciale momenten

Ieder beroep heeft zo zijn dilemma’s, zijn spanningsmomenten en breekpunten. Dat zijn momenten van de waarheid. De keuzes die iemand maakt als er echt druk op de ketel komt te staan zegt veel over zijn diepere gronden. In die spanningsmomenten zitten details die het verhaal kleur geven. Er zijn geen uitzonderingen: of je nu Verpleegkundige bent, Tekstschrijver, Proces Operator, Kwaliteitsmanager…..het maakt niet uit. Er is altijd ergens een punt te ontdekken waar de diepere gronden van de functievervuller naar boven komen. Onvermijdelijk. En als dat gebeurt dan is het voor mij als filmmaker Bingo. Dat is waarom ik nooit aarzel om indringende vragen te stellen. De mate van indringendheid is evenredig groot aan de impact van de film.