Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl
Identiteit en merkontwikkeling

Identiteit en merkontwikkeling

Mijn keuze om mijn carrière als interim manager in te ruilen voor een vaag lijkend vakgebied als profileren heeft veel te maken met mijn eigen identiteit. Een onderdeel van mijn identiteit is de zoektocht naar identiteit, het je bezig houden met de vraag: wie ben ik? En vanuit de context van die vraag zoek ik dan weer graag naar verbanden met het fenomeen merkontwikkeling.

Het bestaan

De identiteitsvraag is bij mij sterk gekoppeld aan de wat is de zin van het bestaan-vraag. Wat kom ik hier doen? Welnu, wat mij betreft, is de vraag Waarom we bestaan niet aan de orde, omdat we daar geen zinnig  antwoord  op hebben. Waarom we bestaan beschouw ik simpelweg als een gegeven waar we het mee mogen doen. De zin van het bestaan is naar mijn idee wel iets waar we mee bezig kunnen zijn. Daarmee komen we op de volgende vraag:

Wat kom je hier doen?

Een intrigerende vraag waar je op meerdere niveaus naar kunt kijken. Juist dat doen, dus de bezige versie van het zijn, dat is precies wat je identiteit inkleurt. Een variant op deze vraag  is de wat is de zin van het leven vraag. Vanuit het ons gegeven genetisch potentieel en alles wat je aan je omgeving te danken hebt kun je daar meerdere kanten mee uit. Je zou kunnen zeggen de keuze is reuze. De vraag die nu komt is hoe de antwoorden op deze prangende vragen inwerken op merkontwikkeling, want daar zou deze blog over gaan.

Merken

Nou ja dat ligt eigenlijk niet zo ver uit elkaar. Identiteit en merk liggen sterk in elkaars verlangde. Het merk, dat je aan het bouwen bent, vindt zijn oorsprong in waardecreatie en waar komt dat vandaan? Uit jouw talenten, je drijfveren, je zingevingsbronnen. En waar huizen die allemaal? In jouw persoonlijkheid. En dan raken we al snel aan identiteit, want dat is wat mij betreft een projectie van je persoonlijkheid. Datgene  wie je bent, met alles wat je in huis hebt aan drijfveren, kernwaarden, aspiraties, ambities en -letterlijk-  eigenaardigheden.  Jouw waardecreatie, die zich verpakt in een waardepropositie, is de combinatie van wie jij bent en wat je voortbrengt in termen van toegevoegde waarde. Jouw markt ziet die waardepropositie niet los van jouw persoon. Naarmate je een vak uitoefent waarbij de waardecreatie en de persoon dichter bij elkaar liggen, zoals in alle kennisberoepen, gaat dit meer op.

Hoe maak je dat hanteerbaar?

Zelf vind ik deze vraag razend boeiend, anders zou ik er niet al 8 jaar mee bezig zijn. Ik heb me via diverse invalshoeken verdiept in het fenomeen identiteit en de correlatie daarvan met merkontwikkeling. Behalve de intrinsieke aspecten van identiteit vind ik vrijwel alle zaken die met merk-communicatie te maken hebben ook uitermate fascinerend.  Daarom werk ik graag aan instrumenten om merkcommunicatie mogelijk te maken zoals video’s, teksten in social media, campagnes, blogs als deze. Vooral met video breng je die identiteit heel dichtbij. De spiegel die iedereen die een videopitch laat opnemen krijgt voorgehouden gaat wel degelijk over identiteit. Vaak ligt hierin de meest in het oog springende Unique Selling points verscholen.  

Tweesnijdend zwaard

Het bijzondere aan pitch- en promotievideo’s is dat het een tweesnijdend zwaard is. Hoe dat werkt leg ik graag uit aan de hand van een voorbeeld. Stel jij hebt een praktijk als advocaat en je wilt via een promotiefilm iets duidelijk maken aan je klanten. Bijvoorbeeld  wat ze van jou kunnen verwachten en wat een potentiële klant van een eerste kennismaking mag verwachten. Dan ontstaan er twee invalshoeken: die van het proces waarin die film gemaakt wordt, en anderzijds de oplevering van de film als fysiek eindproduct alsmede het praktisch toepassen daarna in de marketing. Het proces van het filmmaken blijkt vaak minstens zo waardevol te zijn als het praktisch gebruik van de film zelf. Door het film-maak-proces ga je een laagje dieper door het eigen bewustzijnsniveau. Ook je merkbewustzijn. Je ervaart tijdens het filmen een zekere druk om nu eens echt na te gaan denken wat je gaat zeggen en hoe je iets gaat zeggen.

Spagaat

Wat ik dan meemaak is dat ondernemers dit ingewikkeld vinden. Misschien herken je dit: zodra je voor een camera verschijnt of op een podium ten overstaan van je publiek iets moet gaan vertellen lijkt het alsof er een kramp optreedt. Dr. Joe Dispenza iemand die ik op dit gebied vaak raadpleeg, heeft diepgaande studies gedaan naar identiteit en dit verschijnsel. Hij noemt dit de identity gap, iets dat hij in zijn boek breaking the habit of being yourself helder uitdiept. Ik zie het als mijn taak om, met behulp van dit soort kennisbronnen, er aan bij te dragen om ondernemers die bij mij hun film laten maken, volledig in hun kracht te zetten. En, in het verlengde hiervan, om er voor te zorgen dat die ondernemer de juiste zegt en de dingen op de juiste manier zegt. Dit vraagt een vertrouwensband.

Maak ook als zzp-er je functieprofiel

Dus voor mij als filmmaker zijn het bewaken van en sturen op kwaliteit, het vasthouden aan focus en de strategische verhaallijn taakonderdelen die er toe doen. Om dit spel te beheersen gaat echt de regel van de 10.000 vlieguren op. Ik doe het nu 8 jaar en ben in die tijd full time bezig geweest met het in kaart brengen van dit proces en feitelijk daarmee ook het shapen van mijn eigen functieprofiel en het beter worden in mijn vak. Een vette checklist met wat ik wel en niet moet doen tijdens een shoot is een hulpmiddel en je mag van me geloven dat die lijst niet bepaald in gietijzer beton is gegoten.

Focus is wel een dingetje

Tja en die spagaat…? Die voel ik zelf ook. Ik weet bijvoorbeeld hoe belangrijk focus is als je ondernemer bent. Kies je markt, kies je niche en richt je daar volledig op. Doe er geen andere dingen bij die verwarring kunnen zaaien over wie jij bent en wat je kunt betekenen. Maar ook ik heb geworsteld met dit soort vragen want ik vond veel dingen boeiend en ik bediende verschillende markten. Ook wat rollen betreft is er nogal wat variatie: ik sta graag op een podium als speaker, ik coach mensen in een op een sessies in profileringsvraagstukken, ben filmmaker, ik ontwerp campagnes voor kleine bedrijven, ik schrijf teksten. Hoe ik dat allemaal zelf – geloofwaardig- communiceer naar mijn buitenwacht is voor mij ook een uitdaging en eerlijk gezegd is de pijn van mijn eigen spagaat regelmatig voelbaar.

De reis gaat door

Hoe ik daar mee deal en hoe ik mijn eigen identiteitsreis verder maak zal vast aan de orde komen in mijn volgende blogs. Het leuke is hoe dan ook dat ik van iedere client spiegels krijg voorgehouden waardoor mijn eigen reis ook weer boeiender wordt. Dit zul je vast herkennen als je ook zzp-er bent, want van iedere klant leer je vooral veel over jezelf. Heb jij daar een mening over? Of een advies aan mij? Ik lees het graag in je reactie. Wil je weten hoe ik jou kan helpen om vanuit jouw identiteit een profiel en vervolgens een script te schrijven waarin je waardepropositie in een uiterst heldere film aan je markt kan worden gecommuniceerd….bel of mail me.

Hoe je sympathie wint in crowdfunding campagnes met video

Hoe je sympathie wint in crowdfunding campagnes met video

Steeds meer ondernemers, instellingen en starters zoeken alternatieve wegen om een financiering te realiseren. Banken zijn niet meer vanzelfsprekend, crowfunding en fondsenwerving winnen terrein. Maar het vinden van mensen en bronnen die bereid zijn te doneren voor jouw goede doelen vraagt visie, overtuigingskracht en strategie. ElevatorPitchOnline kreeg recent twee boeiende aanvragen om hierbij te helpen. In deze blog vertel ik je graag over de reis die we met deze partijen maakte en wat onze visie is op de kracht van video in campagnes.

Zangkoor Toonkunst

Eén van de opdrachtgevers was een vereniging, een zangkoor bestaande uit amateurs. Toonkunst Gouda maakt prachtige uitvoeringen en trekt werkelijk volle zalen. Toch is de opbrengst niet toereikend om de continuïteit en de ambities van dit koor vol te houden en waar te maken. Daar is extra geld voor nodig. De gulle giften van particulieren en instellingen die het koor een warm hart toedragen zijn daarom simpelweg noodzakelijk. De vraag is: hoe communiceer je deze behoefte op een manier die ook daadwerkelijk geld oplevert.

Soul Search Foundation

Diezelfde vraag geldt voor Trix Marinusse. Zij stichtte de Soul Search Foundation die als doel heeft om ex-kankerpatiënten via een retreat weer terug in de maatschappij te helpen aan een nieuw normaal. De doelgroep is over het algemeen niet financieel krachtig genoeg om dit retreat zelf te kunnen betalen. Met het doelkapitaal van 50.000 euro  kunnen 40 mensen in een jaar worden geholpen. Oprichtster Trix startte in januari 2020 een campagne om mensen te vinden die haar voor dit doel willen steunen.

Hoe vind je sponsors?

Zowel het koor als de Soul Search Foundation hebben dus sympathisanten nodig. Mensen die het nut en de noodzaak zien en hun betrokkenheid willen tonen met een financiële bijdrage.

Je hebt dan vier soorten groepen: de eerste is de gemakkelijkste: laaghangend fruit noem ik die. Dat zijn mensen die meteen willen meedoen, die komen wel want ze begrijpen het en zijn direct enthousiast. Zodra ze van het bestaan en de vraag horen gaan ze doneren. Deze groep is 1-3%.

De tweede groep (ca 50%) is veel groter, die willen in principe wel instappen , maar ze moeten eerst overtuigd worden met argumenten. Voor hun moet het solide zijn. Je moet daar dus harder voor werken dan die eerste groep.

De derde groep mensen (ca 30%)wekt uitsluitend de schijn dat ze betrokken zijn en zogenaamd geïnteresseerd maar die weet deep down inside al lang dat ze nooit iets gaan betalen. Deze groep moet je op tijd herkennen want anders verspil je kostbare tijd.

De laatste groep (ca 18%) is heel simpel: die zijn transparant en overduidelijk dat ze niets gaan betalen. Never nooit niet. Daar hoef je dus geen moeite voor te doen.

Het gaat dus in campagne voering vooral om de hele grote 2e groep te bereiken. Daar zit de massa, het potentieel en daar moet je dus voor aan het werk met je campagne. Dat vraagt uitermate effectieve communicatie. Natuurlijk moet je ook het laaghangend fruit plukken. Het mooie van die groep is dat ze je een handje helpen met je campagne, het zijn je potentiële ambassadeurs die ook hun vrienden over jouw doel vertellen.

Met film leg je klemtonen

Waarmee maken Toonkunst Gouda en de Soul Search Foundation nu een verschil in hun campagnes? Ik zal niet beweren hèt verschil, maar vast staat dat een video van groot belang is voor:

  • het bereiken van attentiewaarde
  • het kweken van goodwill en betrokkenheid
  • het uitleggen van de genoemde geldbehoefte
  • het overtuigen dat het geld goed besteed wordt en dat de bron bonafide is
  • het uitleggen wat de donateur terugkrijgt.

Met film kun je dit soort factoren heel sterk benadrukken en in je boodschap tot leven brengen. Beeldtaal maakt het visueel en laat het doorvoelen.

Triggerpoints in de film

Met het koor bijvoorbeeld kun je in de film zien dat deze mensen met hart en ziel betrokken zijn en dat ze maatschappelijk goed doen. Ik heb er voor gekozen om hun werk te laten zien en horen, terwijl een krachtige voice over de door mij geconcipieerde pitch vertelt. Het filmpje blijft ruim onder de 2 minuten en dat is mooi.

Met de Soul Search Foundation wordt duidelijk gemaakt dat er een maatschappelijke noodzaak is en dat er een goed doordachte oplossing is. Het aangrijpende persoonlijke verhaal van de initiatiefneemster is de rode draad in de film. Ook vertelt ze dat het belang van haar initiatief  erkend wordt door de medische wereld.

Emotio versus ratio

De potentiële donateurs moeten zich aangesproken en betrokken voelen maar moeten ook begrijpen waarom ze hun geld beschikbaar zouden stellen. Dus niet alleen het hart maar ook in de behoefte van wat het hoofd wil begrijpen moet voorzien worden. De ratio en emotio heb ik in beide films ondergebracht in een balans van 50/50. Die keuze in aandachtsverdeling is altijd een belangrijk afweegpunt. Donateurs zijn mensen die willen begrijpen waar hun geld naar toe gaat en dat verklaart een relatief hoog aandeel in ratio. Met de emotionele lading wordt geappelleerd aan affiniteit en urgentie.

Film heeft qua beïnvloeding een sterke impact

Dit soort beïnvloeding kan alleen met film, dat red je niet met teksten en fotografie alleen. Wat dat betreft ligt er nog een wereld open voor mensen die campagne willen voeren en daar video voor willen inzetten. En dan hebben we het echt wel over meer dan even een filmpje in elkaar zetten. Het creatieve proces dat daaraan vooraf gaat, inclusief visie en strategie, dat is meer dan de helft van het werk. ElevatorPitchOnline denkt daarin graag mee, is zowel strategisch als creatief en zorgt voor een filmisch resultaat die kan concurreren met de grootste reclame bureaus. Met deze twee voorbeelden laten we graag zien wat er mogelijk is.

kijk hier naar de film van de soulsearchfoundation

kijk hier naar de film van Toonkunst Gouda

De pitchfilm van een rouw- en verlies verwerkingscoach

De pitchfilm van een rouw- en verlies verwerkingscoach

Rob Lloyd is een specialist in het geven van begeleiding aan mensen met PTSS. Vooral mensen met een oorlogsverleden. Een dankbaar beroep want mensen die achtervolgd worden door traumatische herinneringen komen nauwelijks aan kwalitatief leven toe. Aan dit euvel kan iets gedaan worden. Het leven voor deze mensen kan weer draaglijk gemaakt worden. Maar dat vraagt wel zeer vakkundige specialistische begeleiding en ga die maar eens vinden. Met alles wat je al bij je draagt ga je als PTSS-patient zorgvuldig en vaak met weinig goede hoop te werk. Je wilt eerst heel goed weten wie die persoon is van wie je je beladen biografie deelgenoot maakt. Een film waarin een professional  zich op voorhand al voorstelt is dan nog helemaal niet zo’n gek idee. Dat kan voor iemand met keuzestress zo maar het begin zijn van een heel nieuw perspectief.

Rob Lloyd is de laatste die zich opdringt of reclame maakt voor zichzelf. Daarom was ik blij dat hij bereid was het experiment met me aan te gaan. Het maken dus van een film die hem ten overstaan naar zijn doelgroep uit de doeken doet. Ik moet toegeven, zijn dochter Jaimie zal zeker van invloed geweest zijn op zijn ‘ja’ tegen die medewerking. Met haar werkte ik in die tijd nauw samen, ze heeft een magische hand met de editing van mijn films. Rob Lloyd dacht toen: ik heb niets te verliezen dus kom maar op met die camera.

Voor deze film koos ik er voor om hem te interviewen. Mijn vragen brachten Rob al vlotjes diep in zijn betoog. De bevlogenheid voor zijn werk was onlosmakelijk van zijn persoon, van wie hij was en is. De verhalen van de cliënten die hij memoreerde leidden daarbij een eigen leven. Rob vertelde heel helder en overtuigend wat zijn werk voor hem betekent en nog belangrijker: wat het met zijn cliënten doet. In deze filmproductie heb ik sterk gestuurd op passie, drama en de persoonlijke manier waarop hij zijn werk invult. Zijn beroepsethiek en stijl van werken zijn de dragers geworden.

Ik heb gekozen voor een template zoals die ook gebruikt wordt in de serie oneminutewonder.tv waarin artiesten in een film binnen een minuut expressie geven aan hun passie. Helemaal binnen de minuut ben ik niet gebleven. Maar of ik er in geslaagd ben om Rob Lloyd als rouw- en verliesverwerkingcoach onderscheidendd over het voetlicht te krijgen kun je hier zelf beoordelen.

Hoe ver moet je gaan met privacyrechten als je filmt?

Hoe ver moet je gaan met privacyrechten als je filmt?

Deze intrigerende vraag drong zich begin september bij mij in vol ornaat aan. Dat heeft te maken met een film die ik gevraagd was te maken van een biodanza festival. En als je mensen in het publiek gaat filmen moet je je houden aan bepaalde regels. Daar gaat deze blog over. Regels, grenzen zoeken, artistieke vrijheid en respect voor het individu, hoe grillig iemands wensen ook zijn. Wat is er gebeurd? 

Vooraf informeren

De deelnemers werden bij de entree van het festival gewezen op het feit dat er gefilmd werd. Vooraf aan de deelname werd hen gevraagd om op een formulier aan te geven of ze ermee akkoord konden gaan dat ze mogelijkerwijs op de film te zien zijn. Om preciezer te zijn: of ze akkoord konden gaan met het herkenbaar in beeld komen in de film. Op een klein percentage na kon iedereen zich vinden in een ‘publieksrol’ in de film.

Checken

De film werd door mij en nog een andere filmmaker geschoten. Het festival was een succes en de preview voor de film die wij opleverden aan de opdrachtgever was geslaagd. Voordat deze mocht worden vrijgegeven moesten zij de film nog voorleggen aan de mensen die zich van toestemming hadden onthouden. Even checken dus. Ze werden gevraagd om het terug te melden als ze zichzelf in beeld zagen. 

Herkenbaarheid

Zo geschiedde het en het geluk was dat er maar twee mensen waren die een veto uitspraken over de scenes waarin zij te zien zijn. Twee is overzichtelijk zul je denken, maar een van die twee kwam redelijk frequent voor. Dat betekende dus relatief veel werk opnieuw doen in de montage. Een ander punt dat ons te denken gaf is dat de vrouw die bezwaar maakte weliswaar in beeld kwam maar daarin zeker niet herkenbaar was. En het woord herkenbaarheid was nadrukkelijk vermeld in het formulier. Je zag bij deze vrouw alleen een rug. Sommige stukken zelfs zonder achterhoofd. Hoe dan ook ze was niet identificeerbaar. Toch stond deze dame er op dat alle beelden waarin zij verscheen er uit moest.

Discussie

Je kunt dan gaan discussiëren over de vraag in hoeverre iemand herkenbaar is, maar die discussie zijn we uit de weg gegaan. Alle beelden waarop zelfs maar het kleinste deel van haar te zien zou zijn hebben we verwijderd. Dat ging in dit geval ten koste van hele gave beelden waar 99% andere deelnemers op te zien waren. Kun je dit soort discussies voorkomen? Lastig. Waarschijnlijk zul je zoiets juridisch helemaal dicht kunnen timmeren met reglementen en ontbindende voorwaarden, maar dan ga je paarse krokodillen creëren waar niemand iets van begrijpt. En dat is het laatste wat je wilt op een festival wat een feest behoort te zijn en de grote meerderheid niet moeilijk doet. 

Lessen geleerd

De les die ik er zelf uit trok is dat je altijd genoeg beeldmateriaal moet schieten om je keuzes te maken in de montage. Gelukkig had ik dat in dit geval. Maar ik weet niet wat ik gedaan zou hebben als dat anders was. Als het op zijn scherpst moet worden gespeeld is het naar mijn idee vrijwel altijd de opdrachtgever, die knopen moet doorhakken, want die plaatst de film in de openbaarheid. Dus als er een privacyclaim mocht volgen is niet de filmproducent maar de opdrachtgever aan te spreken. Als filmmaker moet je je wel beschikbaar stellen voor montage aanpassing en dan is de vraag in hoeverre je concessies wilt doen aan het creatieve concept. En dus ook hoeveel ruimte je inlevert van je artistieke vrijheid. Ik ben zelf iemand die die daar flexibel in is en klantenbelang (inclusief de geportretteerde) laat prevaleren. 

Wie heeft het laatste woord?

Ik respecteer de wens van de opdrachtgever en ook de wens van de geportretteerde zo veel mogelijk. Wat dat laatste betreft kom je dus wel in heftige discussies als de herkenbaarheid feitelijk nihil is. Waar nu precies de grenzen liggen is een vaag gebied. Een andere vraag is  welke afwegingen je maakt vanuit artistiek oogpunt? Dat zijn boeiende vragen die niet alleen hersenbrekers opleveren maar ook veel tijd kosten. Ben jij jurist en wil je hier iets over kwijt? Laat het me weten, ik benieuwd.Wil je zien wat de film uiteindelijk geworden is, kik dan even op deze link en kies de film over het biodanza festival.

Ontelbare redenen om een pitch als wapen in te zetten

Ontelbare redenen om een pitch als wapen in te zetten

De elevatorpitch is weer helemaal terug van weggeweest. Met een miljoen zzp-ers kan dat ook bijna niet anders. In een landschap waar de consument het voor het zeggen heeft en zelf wel uitmaakt aan wie hij aandacht geeft zul je toch  echt je best moeten doen. Pitches zijn uitstekende middelen om dat voor elkaar te krijgen en ze zijn er in vele soorten en maten. En dat geldt ook voor de talrijke doelgroepen en daarmee samenhangende product-marktcombinaties. In deze blog geef ik een klein schetsje van het landschap waarin gepitcht kan worden:

De city-pitch

Als je voor je stad meer toeristen wilt aantrekken of daarin een museum onder de aandacht wilt brengen kun je niet om de city-pitch heen. In Amsterdam gingen ze hiermee door het plafond. Het resultaat daarvan is misschien wel dat het songfestival 2020 ten prooi viel aan een andere city-pitch.

De onderwijs-pitch

Als je instroom van studenten nastreeft voor het nieuwe studiejaar zul je aan de weg moeten timmeren. Met name als je wat exotische studiespecialisaties hebt waarmee jij je wilt onderscheiden is de onderwijs-pitch een aanrader. Belangrijk daarbij is om heel duidelijk te maken wat studenten zouden missen als ze er niet voor kiezen. 

De partner-pitch

Deze variant is bijvoorbeeld erg relevant voor mensen die op datingsites actief zijn. Wat heb jij te brengen in een vriendschap of relatie? En andersom: wat zijn jouw wensen die je aan een partner stelt? En hoe maak je dat duidelijk? Dating on line is helemaal in, maar ken jij veel mensen die zich succesvol weten te profileren? Je wordt daar beter in als je werkt aan een goed profiel en die wereldkundig maakt via een een strakke ik-zoek-een-partner-pitch.

Jubileum-pitch

Ben je spreker op een jubileum of ben je aan de beurt om te spreken op iemands huwelijk? Met een pakkende huwelijkspitch hou je een pleidooi voor jouw visie op een leven vol geluk. Iets dat je het bruidspaar uiteraard van harte toewenst. Ben jij een geroutineerde pitcher, dan is iedere vorm van toespraak, bij wat voor sociale gelegenheid dan ook een appeltje eitje. Met veel zelfvertrouwen pak je je podium. Daarbij zet je ook jezelf een beetje gunstig neer. Een makkelijke manier om in de bewondering te delen.

CV-pitch

Wordt steeds actueler. Die zet je in om je sollicitatie kracht bij te zetten. Ik heb ruim 1000 videopitches mogen vastleggen de afgelopen jaren. Denk jij nu als 50plusser dat dit de milllenials waar je misschien mee concurreert makkelijker af gaat? Bedenk dan ook dat je dit gewoon prima kunt leren, ongeacht je leeftijd. 

ZZP-pitch

Dit is de pitch die freelancers en zzp-ers plegen af te steken ondermeer bij hun netwerkclubjes. Het maakt echt wel een verschil of je daar staat te stamelen of een vloeiende one minute pitch van je lippen laat rollen. Wie de wetmatigheden en de gewenste structuur van de pitch begrijpt oogst al snel nieuwe aanbevelingen en leads. Je pitch- performance kan vele nieuwe deuren openen. 

Crowdfund-pitch

Deze wint ook aan populariteit. Als je geld nodig hebt van investeerders heb je minimaal een gunfactor nodig. Die krijg je als mensen in je capaciteit en belofte geloven en als ze zien dat jij uit het goede hout gesneden bent. Er is geen beter middel dan een persoonlijke crowdfund-pitch om dat voor elkaar te krijgen. 

Profileren kun je leren. Met een pitch!

Op al deze punten kun je oefenen. Het is allemaal te leren. Ook zijn er strategieën voor iedere soort product-markt combinatie beschikbaar. Bij ElevatorPitchOnline kennen wij ze allemaal, en zo niet dan ontwikkelen we deze op maat. We doen niet anders. Loop jij tegen iets aan waar je met een pitch of een wervend profiel een verschil zou kunnen maken?  En zou je willen leren hoe dat werkt? Bel ons gerust of maak een afspraak, dan kunnen wij je vertellen wat we voor je kunnen doen.