Bel voor meer informatie: 0622 994 804 info@elevatorpitchonline.nl
Profileren vanuit betekenisdrang

Profileren vanuit betekenisdrang

soms langer turen om diepgang te vindenProfileren kun je niet los zien van een specifieke motivatie die gericht is op het doel. De vraag is alleen wat is dat doel? Dat is voor iedereen anders. Vaak blijkt dat het bestaat uit meerdere onderliggende factoren, zoals geld verdienen, omzet scoren, fijn met je vak bezig zijn en laten zien dat je expert bent. Wie voor  zijn profilering echt de diepere lagen weet te bereiken en van daaruit duidelijk weet te maken wat hem of haar bezielt met zijn merk staat meer dan één streepje voor. Ik geloof er in dat je vooral dan, dus met die dieper liggende factoren, impact kunt maken met je profilering. En kan gaan kapitaliseren op je merk. Dat heet profilering vanuit zingeving. 

Klassieke motivatoren

Misschien is nu juist dat kapitaliseren iets waar we anders tegen aan moeten gaan kijken. Bijvoorbeeld dat geld en winst maken niet per se de belangrijkste motivatoren hoeven te zijn. Maar dat je echte zingeving, dus datgene waar je je bed voor uitkomt, leidend is. Als je die dan ook nog eens kunt koppelen aan jouw innerlijke drang om bij te dragen aan een duurzame samenleving dan heb je echt iets sterks in handen. Dat is waar de ware zin van betekeniseconomie en identiteitsmarketing begint. Dat is een andere vorm van kapitaliseren, zonder dat je banksaldo daar overigens slechter van wordt.

Betekenisarmoede

Wie dit voorop stelt gaat automatisch ook meteen anders kijken naar het fenomeen profileren. Profileren wordt dan opeens veel schaamtelozer, want je kunt oprecht trots zijn op wat je doet en die trots delen met de wereld. Dit staat haaks op wat ik nu nog veel meemaak als ik mensen zie pitchen. In de 8 jaar dat ik mijn praktijk voer en mensen coach  hoe ze hun pitchfilm moeten vormgeven zie ik veel implosies. Mensen klappen dicht, gaan stotteren en stamelen, krijgen zwarte vlekken voor hun ogen. Of ze komen nauwelijks uit hun woorden of ratelen allerlei clichés. En dat heeft in veel gevallen te maken met een vorm van betekenisarmoede. Ze zijn zich onvoldoende bewust van hun eigen existentiële toegevoegde waarde. De vraag of je dan toe komt aan vervullende zingeving is een lastige.

Trots

Ik zie bijvoorbeeld niet zoveel mensen die openlijk hun trots durven te laten zien en uitkomen voor waar ze voor staan. Weinig ondernemers hebben een big fat claim. En dat komt misschien niet in de laatste plaats door hun gebrek fundamentele zingeving en de daarbij behorende koers die ze varen met hun merk of bedrijf. Er zijn ook niet zoveel mensen die oprecht of overtuigend kunnen aangeven waarom ze hun werk leuk vinden, waarom ze doen wat ze doen en op welke manier ze betekenis willen geven aan hun bedrijf of aan hun zijn. Tja en als dat zo is wat moet je dan verwachten van het profileren met een pitchvideo? 

Van vicieuze cirkel naar labyrinth

En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht want impact maken gaat vooral (misschien wel alleen) lukken als je vanuit je drijfveren gericht op zingeving, dus je diepste kernwaarden en overtuigingen, je verhaal vertelt. Dan ben je namelijk echt authentiek, dan hoef je geen maskers op te zetten of toneel te spelen, je hoeft nergens aan te twijfelen, je hoeft zeker geen teksten uit je hoofd te leren. Wat denk je dat dat met je pitch doet? De eerste stap die je kunt doen is om van die vicieuze cirkel een labyrint te maken. Zoeken naar een uitweg die jouw leidt naar diepgang in zingeving.  

Nieuwe Marketing

Op vrijdag 14 juni was ik getuige van de lectorale rede van Kaj Morel die als titel had: ‘Marketing waar we wel op zitten te wachten’. Zijn rede is de directe inspiratiebron voor deze blog. Kaj maakte pijnlijk duidelijk dat we de klassieke pijlers van de huidige economie moeten  gaan vervangen door een andere manier van kijken naar onze wereld. Een kijk die bijdraagt aan een duurzame samenleving. En vanuit dat perspectief ga je dus ook het vak marketing anders bedrijven. Deze missie, die ik zelf van harte ondersteun,  is waar Kaj de komende jaren zijn studenten van Avans Hogeschool in Breda over laat nadenken. Zijn verwachting is dat dit gaandeweg (maar onvermijdelijk) gaat leiden tot een andere invulling van de economie. 

Andere vaatjes

Het bijwonen van Kaj’s lectorale rede heeft er bij mij toe geleid dat ik mijn klanten voortaan nog meer ga vragen uit andere vaatjes te gaan tappen als ze hun verhaal via een videopitch wereldkundig willen maken. En een videopitch is de meest indringende, directe, ‘in your face’ manier om te vertellen wat je te vertellen hebt en dat ontiegelijk duidelijk te communiceren aan de buitenwereld. Een sterkere marketingtool bestaat er niet. 

Die buitenwereld gaat verder dan je markt

En het mooie is dat, als Kaj straks zijn missie met zijn studenten verder gaat uitrollen, die buitenwereld vele malen groter is dan alleen de markt die je bedient. De buitenwereld wordt gevormd door alle stakeholders, dus alle belanghebbenden, dus ook je overbuurvrouw waar je weinig contact mee hebt. Al die opinievormers dragen allemaal bij aan imago en de reputatie van die ondernemer die met zijn pitch opeens een heel ander geluid laat horen. En vooral weet te overtuigen. Zou het niet mooi zijn beste ondernemer als jij daar bij hoort, als jij geschiedenis schrijft met je marketing voor een wereld die nu op een drempel staat van onvoorstelbare veranderingen?

Mijn aanbieding aan jou

Heb jij een goed verhaal, een verhaal dat bijdraagt aan daadwerkelijk een duurzame wereld? Iets dat wakker schudt? Iets waarmee je een deuk in een pakje boter slaat? Ben jij klaar om dit op een videopitch te zetten? In dat geval mag jij je melden en als jij tot de eerste tien aanmeldingen behoort doe ik dat voor jou tegen kostprijs (euro 149,00 normaal euro 779,00 ) een wervelende pitchfilm van 1 minuut die jij op je website en social media kunt zetten. Een videopitch waarmee je misschien wel viraal gaat. Bel me en vraag naar de condities of maak meteen een afspraak. Deze aanbieding loopt tot 1 september 2019.  Kijk ook even naar de video die ik maakte in de pauze van Kaj’s rede: Marijke Blom van Hart-werk heeft de taak op zich genomen om 25 Wajongers te gaan plaatsen bij werkgevers in de ICT branche. Een goed begin.

wanneer kun je beter (nog) niet aan een pitchvideo beginnen?

wanneer kun je beter (nog) niet aan een pitchvideo beginnen?

Een film is een extra tool om met je doelgroep te communiceren. Met deze tool laat je zien wie je bent en op welke manier jij iets wilt betekenen voor je potentiele klanten. Het geeft een persoonlijke indruk over jezelf af aan je markt. De kijker van je film krijgt daardoor een gevoel over en een indruk van wie jij bent en wat je wilt betekenen. Het gevolg is dat hij zich verwant met jou gaat voelen en een band kan opbouwen. Daarmee wordt een pitchvideo een ijzersterke tool die, als je het goed doet, veel nieuwe klanten voor je gaat opleveren.

Toch moet ik ook toegeven dat een film maken niet meteen voor iedereen geschikt is. Het heeft in de eerste plaats pas echt zin als je er aan toe bent en er gemotiveerd voor bent. En daarnaast moet je er toe in staat zijn. Enkele factoren en drempels die je het beste  eerst kunt afwegen voor je er aan begint heb ik hierna op een rijtje gezet. Je kunt deze vijf punten goed als checklist gebruiken:

Bestaansrecht

Als jij iemand bent die nog grote twijfels hebt over je bestaansrecht als leverancier van dienst X of product Y dan is de kans groot dat je kijker dit merkt. Zelftwijfel is weliswaar een zeer menselijk eigenschap maar in commercieel opzicht levert het zelden een sterk koopargument voor je potentiele kant op. Die zelftwijfel kan allerlei redenen hebben en is vaak verwant aan zelfliefde, zelfkennis en eigenwaarde. Natuurlijk kan het ook een kwestie zijn van eerst de nodige ervaring en expertise opbouwen. Dat is de meest gezonde vorm want die komt vaak vanzelf goed.  

Onduidelijke toegevoegde waarde 

Wie niet goed in staat is te benoemen wat de waarde van zijn of haar product is mist al snel de noodzakelijke overtuigingskracht. Vaak gaat dit verschijnsel hand in hand met een gebrek aan eigenwaarde. Zeker in de wereld van kenniswerkers waar in het algemeen weinig onderscheidingskracht te zien is in de ogen van de markt, komt dit voor. Wie de eigen toegevoegde waarde niet duidelijk voor ogen heeft loopt een grote kans dat zijn film een tante Betje wordt. Een beetje een theekransje dat gevuld wordt met weinig zeggende punten.

Expressiegebrek

Mensen die van nature weinig expressie hebben missen zeggingskracht. En dat is best een belangrijke factor in film. Duidelijke lichaamstaal en spraakbeheersing zijn doorslaggevende factoren. Het levert emotie en betrokkenheid op. Ontbreekt dit dan moet de kijker  meer moeite doen om je te volgen. Bovendien associeert de kijker dit al gauw met een gebrek aan enthousiasme, zowel over het eigen product als voor de klant. 

Geen helder doel voor ogen 

Mensen die nauwelijks een beeld hebben van wat ze willen bereiken kampen meestal met een gebrek aan focus. Het risico is dan groot dat dit in de film ook tot uitdrukking komt. Een pakkende verhaallijn en structuur ontbreken en dan is er al gauw geen touw om aan vast te knopen.De vraag wie nu eigenlijk de potentiele klant is en wat die erover moet onthouden blijft dan vaag. 

Gebrek aan retorisch vermogen

Wat heb je eigenlijk te melden en kun je dit over je lippen krijgen..? Hier gaat het om spreekvaardigheid, het vermogen om je met taal uit te drukken, te overtuigen, een punt te maken. Het draait hier om de kunst van de retoriek. Het vermogen om überhaupt een verhaal te creëren over je product of dienst hangt daar nauw mee samen. We zijn natuurlijk niet allemaal geboren dichters en dat hoeft ook niet. Maar een zekere tegemoetkoming aan de minimale vereisten helpt je wel om over deze drempel heen. De kans dat je dan een succesfilm van je pitchvideo weet te maken is een fors stuk groter.  

Cameravrees

Dit verschijnsel komt veel voor en bestaat in vele gradaties. Er is enig verband met existentiële factoren. De onderliggende vraag is: mag ik bestaan? Mag ik er zijn?  Wanneer iemand zich zo kwetsbaar voelt dat je kunt spreken van cameravrees of videofobia, heeft dat te maken met een innerlijk conflict. Kwellende vragen doemen dan in het brein van de ‘hoofdrolspeler’ op zoals: ‘Kom ik wel goed over? Ben ik in staat het juiste beeld over mezelf naar buiten te brengen?’. De verschijnselen die hiermee gepaard gaan zijn knikkende knieën, nerveuze drukke bewegingen, soms black outs, emotionele uitbarstingen, onafgemaakte zinnen, veel ‘ehh…ehh’ zeggen. Je begrijpt dat die film daar niet aantrekkelijker van wordt. De cameravrees, of liever: datgene wat de grondoorzaak daarvan is, zal eerst overwonnen moeten worden voordat ik een pitchvideo voor zo’n persoon een aanrader wil noemen.

Is hier wat aan te doen?

Het goede nieuws is dat er voor mensen die zich herkennen in een of meer van de bovenstaande drempelverhogers toch goede hoop is. Sterker nog er is een zeer bemoedigend perspectief. Er bestaat namelijk een coaching-methode die helemaal ingericht is op het opheffen of reduceren van alle genoemde potentiële spelbrekers. Ik noem dit video coaching en ik ben zo’n coach. In de 7 jaar dat ik pitchvideo’s maak heb ik onderzoek gedaan naar een grote hoeveelheid showstoppers. Ik heb deze in kaart gebracht en daar vervolgens doeltreffende methoden voor ontwikkeld. Ik heb ook gekeken naar alternatieve filmtechnieken hoe iemand ondanks persoonlijke bezwaren toch een pitchvideo kan maken.  Als je wilt weten hoe ik jou op de beste manier kan helpen aan een pitchvideo die slaagt bel of mail me dan gerust. .

Wat kunnen we leren van reclamemakers?

Wat kunnen we leren van reclamemakers?

hoe wil jij herinnerd wordenHet schrijven en geven van een goede pitch vraagt nogal wat talent. De meeste ondernemers en zzp-ers zien er het nut wel van in, maar om nou te zeggen dat ze het leuk vinden…?  Dat kom ik niet zo veel tegen. Tja en dan zal talent op dit gebied ook niet zo gauw een voedingsbodem vinden. In deze blog wil ik vanuit een andere blik naar dit fenomeen kijken.  

Wat maakt nou dat een pitch je echt in een flow trekt, aandacht genereert en je onderscheidend maakt? Hoe kun je op een andere manier kijken naar een pitch? Voor die vragen verdiep ik mij al enige tijd in een wereld die daar een aardige boterham mee verdient. De sector die de meest op zich onaantrekkelijke verschijnselen zoals verzekeringsmaatschappijen, uitzendbureaus, melkproducten, reinigingsmiddelen en ga zo maar door, sexy weten te maken, van humor voorziet en glamour geeft. Sommige van hun klanten geven ze zelfs  eeuwigheidswaarde. 

Wat kunnen we leren van de reclamebureaus? 

Een manier om je te laten inspireren voor meer creativiteit in je pitch is dus door te kijken naar de ware kampioenen in verleidingskracht. Hun industrie is gebaseerd op het vermogen om verbeeldingskracht op te wekken. En wel op een manier die blijft hangen. Zij zoeken het grotere idee achter het product of dienst wat de klant hun voorlegt. Dat heet in hun wereld een concept. En geloof me, daar hoef je echt geen HAK, Blue Band, Prodent of Duracell voor te zijn. Hoe kleinschalig je ook bent, jij kunt het merk wat je neerzet ook als concept gaan zien. En daar maak jij zelf waarschijnlijk een groot onderdeel vanuit. 

Maak het persoonlijk

Een van de kenmerken van een concept is dat het een menselijk gezicht krijgt. Reclamebureaus geven het merk van hun klant een persoonlijk tintje, waardoor het identificeerbaar wordt. Alsof je je er vrienden mee kunt worden. Hoe beter dit lukt, hoe meer de potentiele klanten er een band mee kunnen opbouwen. Kernwaarden spelen daarbij een grote rol. Neem de bekende campagne van telecombedrijf BEN, hun statement was: de maatschappij dat ben jij. Het merk krijgt in de campagne gestalte door de meest verschillende en kleurrijke personages in beeld te brengen alsof ze heel dicht bij je staan. Als de kernwaarden die schuil gaan in jouw product de waarden raken die positief gevoelig liggen bij jouw afnemers dan trek je aandacht. Je bouwt verwantschap.

Aanvliegroutes

Voor het ontwikkelen van een concept delen de reclamemakers de mogelijke aanvliegroutes in vier (plus 1) categorieën in. Dat zou jij ook kunnen doen als je nadenkt over je pitch. Ga maar eens na: welke van de onderstaande voor jouw merk zou kunnen werken? 

1. Het effectconcept

Met het effectenconcept wordt het resultaat van het gebruik van de dienst of product benadrukt. Dat kan een functioneel gebruik zijn zoals snelheid, gemak, financieel voordeel. Het kan ook psychosociaal zijn, zoals status, aanzien, een gevoel van veiligheid. Een voorbeeld is het afwasmiddel van Dreft dat de consument wil laten doen geloven dat het de vaat door een sterke concentratie extra grondig reinigt. Dit is uiteraard een functionele benadering van het effect. Of de tandpasta die voorzien is van bepaalde substanties waardoor tandplaque wordt voorkomen. Genoeg voorbeelden te vinden.

2. Het vergelijkingsconcept

Hiermee toon je het verschil aan tussen wel en niet gebruik. Tussen zoals het vroeger ging en nu. Tussen het ene merk en het andere. Een bekend voorbeeld is die van CocaCola en PepsiCola, die daarmee zelfs op voet van oorlog kwamen.. We zien ook supermarktketens die met uitvergrote boodschappenlijstjes hun prijzen vergelijken en aantonen dat zij toch ècht de goedkoopste zijn. In de wereld van brillenketens zien we dat er één is die het verschil wil maken door aan te tonen dat zij als enige met gediplomeerde audiciens werken. Met scherpe tegenstelingen wordt getracht hun klant te overtuigen dat ze voor hun moeten kiezen. Vergelijkingsconcepten worden vaak gekozen als de consument weinig onderscheid ziet tussen de diverse aanbieders.

3. Het explicatieconcept

Dat geeft een nadere uitleg over het product of de dienst, bijvoorbeeld de werking of de uitleg van de dienst. Of het vertelt het verhaal er achter, de herkomst, de ambachtelijke manier van bereiden of de distributie. HAK is daar een mooi voorbeeld van, in hun campagne vertelt Herman de Blijker dat het een oer Hollands merk is, van vaderlandse bodem met zuivere ingrediënten. Lang geleden dat Grolsch dat ook, door haar bier in de context van ambachtelijkheid te brengen. Ambachtelijk gebrouwen bier. De beugelflesjes en porseleinen doppen versterkten dit idee. 

4. Het associatieconcept

Hier wordt het abstracter: het draait namelijk om het kernaspect in het product met iets dat buiten het product ligt en er in eerste instantie niet zoveel mee te maken heeft. Zaken die op het eerste gezicht ver uit elkaar liggen worden bijeengebracht. Sterke, consequent volgehouden associatieconcepten kunnen die verbinding zo krachtig maken dat die sfeer en dat gevoel deel gaan uitmaken van het product of dienst. Door die verbinding ontstaat een extra dimensie. De tropische eilanden die je ziet bij de vroegere ZwitserLeven campagne is daar een voorbeeld van. Of de vleugels die red Bull je geeft: pure magie die je er dus bij krijgt. Dat spinazie en melk prima met spierkracht samen gaan maakten Popey en Joris Driepinter ons maar al te duidelijk. En ook wat een zeker merk pindakaas met Pietertje (Van den Hoogenband) deed zullen de meeste lezers nog kennen.

Generieke concepten

Dan is er nog een restcategorie en dat zijn de zogenaamde generieke concepten. Dat is een concept waar weinig tot geen diepte in zit, waardoor het onderscheid er nauwelijks uitspringt en dus weinig zegt. Een concept dat niets communiceert, en dat dus geen enkele meerwaarde heeft. Je ziet dat vaak aan hun slogans zoals: partners in […..], the art of […..], het nieuwe [….], topkwaliteit in […..] Het heeft geen zeggingskracht en is dus geen aanrader voor jouw pitch als jij wel wilt opvallen.

Creativiteit is de belangrijkste sleutel

Het antwoord op de vraag hoe je dus een betere pitch gaat maken en daarmee meer aandacht krijgt is: creativiteit gebruiken. Gooi je haar los en steek je hoofd boven dat maaiveld. Doe vooral iets dat niemand nog gedaan heeft. Vraag je in je fantasie eens af wat een reclamebureau voor je zou doen als budget geen rol speelt. Met welke concepten zouden zij jou dan verrassen? Hoe ver je het laat komen, hoe onconventioneel het wordt, dat bepaal je uiteraard zelf. Maar één ding staat vast: jouw perfecte concept ligt out of the box.  

Hulp nodig?

Wil je weten hoe je creativiteit kunt aanwakkeren? Hoe je kunt sturen op waarde perceptie van jouw doelgroep? Wil je weten hoe creativiteit direct kan leiden tot een scherpere pitch voor jou als merk? Wil je weten hoe je jouw pitch omtovert in een creatieve pitchvideo volgens de formules van reclamebureaus? Ik help je graag verder. Neem gerust contact met me op als jij toe bent aan de next level in pitches en/of pitchvideo.

Hoe haal je het meest uit de pitchvideo training?

Hoe haal je het meest uit de pitchvideo training?

De afgelopen 8 jaar heb ik regelmatig trainingen mogen geven in videopitchen. Een van de vaste podia waar ik regelmatig te vinden ben is die van Stichting De Broekriem. Superleuk om dit te doen. Al moet ik wel toegeven dat het een uitdaging blijft om in één dagdeel 12 mensen cameraklaar te krijgen en ze ook nog een vlammend betoog te laten geven. Maar uitdagingen horen erbij. Die stimuleren me bovendien te blijven zoeken naar nieuwe trainingsmethoden voor nog betere resultaten. Want eerlijk is eerlijk, ik word zelf ook erg blij van geslaagde pitchvideo’s van mijn deelnemers.

Voorbereiding

Een van de punten die bij evaluaties van de workshop regelmatig voorbij kwam is voorbereiding. Een aantal mensen gaf aan om graag vooraf al te willen oefenen. Dat is dan ook precies de reden waarom ik deze blog en tutorial heb gemaakt. Dus: ga jij binnenkort een van mijn workshops volgen dan is het goed om je met deze tips voor te bereiden.

Fysiek

Je snapt ongetwijfeld dat een goede nachtrust voorafgaand aan je deelname in je voordeel werkt. Wat kleding betreft adviseer ik je iets aan te trekken wat je ook zou dragen tijdens een selectiegesprek. Contrast en kleurrijkheid doen het goed op film. Je houding: wees jezelf en blijf authentiek. De pitch zelf doe je ontspannen en geconcentreerd. Houd er overigens rekening mee dat je zonder spiekbriefje of  autocue pitcht. Let tijdens het pitchen op je ademhaling (buik) en sta als een rots in de branding. Maak visueel contact met je kijker dus kijk recht in de camera. Daarmee schep je verbinding. 

Inhoud

In de tutorial die ik heb bijgevoegd vertel ik enkele tips over de opbouw van de film. Er zijn 5 stappen die ik je aanbeveel; simpel maar krachtig waarmee je antwoord geeft op de volgende vragen:

  1. wie ben ik?
  2. wat wil ik?
  3. wat kan ik goed?
  4. welke baan past daarbij?
  5. wat ga ik die nieuwe werkgever straks brengen?

Kies jij zelf liever voor een eigen lijn die afwijkt? Prima. Pitchscenario’s zijn oneindig in aantal. 

Energie

Het mooie van het werken met een pitchvideo is dat je drie dimensies extra tot je beschikking hebt: beeld, gevoel en geluid. Daar kun jij dus mooi op sturen. Je stemming is zichtbaar en voelbaar. Je stem, klankkleur, spreeksnelheid, volume, woordkeuze, de vloeiendheid van je verhaal, hoe je kijkt….het zijn allemaal aspecten waarmee jij naar de kijker communiceert wie je bent en hoe graag jij die baan of opdracht wilt. Je energie-level meten ze af aan je verschijning; hoe enthousiaster je overkomt hoe meer impact je film krijgt. En impact…daar draait alles om. Onthoud vooral dat de kijker jou moet (willen) zien als zijn of haar nieuwe gedroomde collega!

Verhaallijn

Een pitch heeft een kop, een staart en een middenstuk. Je pitch is je filmscript en bestaat uit circa 140 woorden, dat is omgerekend één minuut spreektijd. Die pitch kun je thuis al schrijven en oefenen. Hardop sprekend, voor de spiegel in je badkamer, op straat of in het park als je je hond uitlaat. De opening van je pitch is een belangrijk moment, dat zijn de eerste 15 seconden. Zorg dat je kijker aan zijn stoel zit vastgenageld zodra hij jou op zijn scherm ziet vlammen. Vindt hij je opening goed? Dan is er automatisch vertrouwen dat het de moeite loont om je film helemaal uit te kijken.

Gangmakertje

Voel je dat je moeite hebt om op gang te komen of om iets boeiends over jezelf te vertellen? Denk dan eens aan je laatste succes, iets waar je een pluim, een bonus of misschien wel een award voor kreeg. Wat moest je doen om die te verdienen? Kom weer helemaal terug in de stemming van toen, rakel het op en vertel wat jij in huis hebt om dat soort prestaties bij je volgende werkgever te herhalen of zelfs te overtreffen.

 

 

De opening

Er gaat niets boven een pakkende opening. Graag een beetje verrassend. Dat doe je door bijvoorbeeld meteen een rekwisiet voor de camera te houden. Dat kan zijn een boek, een instrument of een specifiek voorwerp dat typerend is voor jouw werk of misschien zelfs het geheime wapen was voor jouw eerdere successen. Je voelt het al: dit vraagt creativiteit en een beetje lef, maar wie dit aandurft wordt beloond met warme aandacht en bewondering. Die rekwisiet is behalve een eyecatcher en attentietrekker ook je perfecte brug naar het middenstuk, waar je inhoudelijke verhaal aan bod komt.

Het middenstuk

In het middenstuk gebruik je drie bullet points. Je start met je introductie, vertel bijvoorbeeld wat je bezighoudt, hoe je in je vak gerold bent, wat je loopbaanwens is en waarom dat zo is. Beschrijf die ideale baan. Bij de tweede bullet van het middenstuk benoem je de argumenten waarom jij je kwalificeert voor die baan. Verwijs naar je competenties, verworven wapenfeiten, awards, schouderklopjes, recommendations, beoordelingen etc. Bullet 3: Sluit af met twee unique selling points en vertel wat die gaan opleveren voor je nieuwe werkgever. Daarmee rond je het middenstuk van ongeveer 40 seconden af.

Het slot (Call to Action)

Je punt is nu gemaakt en het plaatje is geschetst. Als het goed is heb je jouw kijker gretig gemaakt; je staat met stip op de favorietenlijst. Benut dit momentum en zorg dat jouw gedroomde werkgever zich aangesproken voelt. Benoem je gewenste (loop)baan, rol, project of wat je ook wilt. Maak nog even een statement over je klantbelofte, bijvoorbeeld welke voordelen jij daar gaat brengen. Rond vervolgens af met je bereikbaarheidsgegevens: articuleer je naam en verwijs naar jouw LinkedIn profiel. Zorg er dan wel voor dat je LinkedIn profiel er picobello bij staat en dat die geen spanning oplevert met je videopitch. Tip: LinkedIn moet je zien als het 8 uur journaal, gebruik de tone of voice en de taalkeuze zoals de nieuwslezer dat ook ongeveer zou doen; je videopitch mag losser en expressiever.

Storytelling

Dit is voor de gevorderden: de structuur van je verhaallijn mag met alles wat tot dusver is behandeld duidelijk zijn, maar er is meer te halen. Je kunt extra power toevoegen aan je videopitch met behulp van storytelling. Daarmee laat je de boodschap nagalmen in het hoofd van de ontvanger en word je niet snel vergeten. Storytelling werkt zo goed omdat de rechter hersenhelft geactiveerd wordt (beelden, fantasie, gevoel, kleurrijkheid). Iedereen heeft een story. In al die wapenfeiten en prestaties die jouw CV vermeldt zitten verhalen. Successen komen met vallen en opstaan. En juist de dramamomenten in je loopbaan, de teleurstellingen, de bloed-zweet-en-tranen-episodes doen het goed voor jouw storytelling. De kunst is om dit overtuigend, uit je hart en dus welgemeend naar een climax toe brengen. Vanuit dit hoogtepunt vertel je uiteraard hoe ongelofelijk sterk jij uit de ‘strijd’ gekomen bent.

Jouw identiteit

Het minste wat je nieuwe werkgever van je verwacht is dat je jezelf kunt introduceren. Zelfkennis is dus een behoorlijke vereiste. Daarom sta ik even stil bij het begrip ‘identiteit’. Dat is een verlengstuk van je persoonlijkheid en je persoonlijkheid is een combinatie van karakter (omgevingsfactoren) en temperament (genetisch). Met allerlei testen kun je meer te weten te komen over je persoonlijkheid. Zelf werk ik graag met drijfverentesten en archetypen. Vind je het interessant om daar vooraf meer over te weten? Connect mij dan op LinkedIn en vraag op dat platform via een Inmail bericht een testformulier aan. Tijdens de workshop leg ik je persoonlijk uit wat die drijfveren en archetypes over jou zeggen en hoe die ingezet worden in je pitchvideo.

Loopbaanzelfsturing

Je denkt misschien ‘ik zit nu between two jobs’ en straks als ik die baan scoor dan ben ik er weer vanaf. Sorry, maar daarmee sla je de plank echt mis. Je doet je zelf dan tekort. Je zult onophoudelijk aan de weg moeten blijven timmeren. Loopbaanzelfsturing heet dat en dat vraagt stuurmanskunsten. De basis daarvoor is zelfkennis, weten wat je waard bent en hoe je jouw competenties in het juiste vaarwater krijgt. Last but not least moet je ook nog weten hoe je jezelf moet profileren. Regelmatig blijven oefenen met pitchvideo is daarom een stevige aanrader.

Een gemonteerde pitchvideo

Na de workshop ontvang je op aanvraag een gemonteerde pitchvideo van ongeveer een minuut. Dat verzenden gebeurt via een url die aan mijn Youtube kanaal gekoppeld is. Heb je liever het bestandje zodat je het zelf kunt uploaden op je LinkedIn profiel dan kan dat ook. Ben je tevreden met je film en wil je die publiceren? Laat het me weten dan zorg ik desgewenst dat jouw film ook in mijn netwerk onder de aandacht wordt gebracht.  Wil je achteraf de leerpunten uit de gemonteerde pitchvideo nabespreken? Ook dat kan, je kunt bij mij een consult aanvragen en krijg je te horen wat er goed ging en wat er volgende keer wellicht nog beter kan.  

De sfeer tijdens de workshop

De workshop leert je in een hogedrukpan methode de kneepje van het profileren. Je wordt tijdens de workshop uitgedaagd om de lastige vragen die een recruiter ook kan stellen te beantwoorden. Zeker word je ook aangemoedigd om met je belemmerende overtuigingen af te rekenen en scherp te formuleren wat jij te bieden hebt. Je leert duidelijk te maken dat focus op een gewenste baan essentieel is. Je leert ook hoe je feedback moet geven en hoe je hulpvragen stelt. De sfeer in de workshop is super veilig. Iedereen kan helemaal zichzelf zijn en dus de beste versie van zichzelf laten zien. Ik beloof je dat je deze workshop jou een ongelofelijk goede aanzet geeft om je professioneel te profileren.
Veel succes met de voorbereiding en ik zie je graag in de workshop.

De kracht van humor in je pitch

De kracht van humor in je pitch

Ken je dat die plaatjes in de rubriek optical illusions? Een beetje in de trant van: ‘Wat is het eerste wat je in de foto hierboven ziet? Een heks of een jonge vrouw?’ De waarheid is deze keer: geen van beiden. Wat je ziet is een vrouw op leeftijd die gewoon plezier heeft. Misschien zat ze in een netwerksessie te luisteren naar een van de pitchers. Dat is waar deze blog over gaat.

Wat vindt u door de bank genomen van een doorsnee pitch?

Waarschijnlijk hebt u ze ook vele revues zien passeren: Elevator pitches. Mensen die vanuit hun professie of business spreektijd gebruiken om te vertellen wat ze voor je kunnen betekenen. Mijn ingesleten gewoonte na zo’n pitch is om na te gaan welk effect het op me heeft. Dat doe ik met vragen zoals: Wat galmt hier na? Wat blijft er hangen? Brengt het me in de actiemodes? Voel ik me geroepen om meteen een business card van die persoon te vragen? In de meeste gevallen is het antwoord op deze vragen niet echt om over naar huis te schrijven. De meeste mensen vinden het gewoon lastig, hebben van nature slechts marginale aanleg om hun publiek ècht te verleiden.

Doorbreek de standaard

Toch zijn er wel degelijk een paar techniekjes die een verschil kunnen maken in een pitch. Gelukkig maar want ik heb er mijn vak van gemaakt om mensen te leren pitchen. Het goede nieuws is: die technieken zijn te leren. Een daarvan is humor. Wie humor in zijn verhaal weet te brengen bouwt een voorsprong op. En daarmee ook een aanzienlijk betere kans dat je je doel raakt. En misschien denk je nu ‘moet ik dan de lolbroek gaan uithangen? Een soort stand up comedian….?’ Zo ver hoef je niet te gaan, maar je kunt wel veel van hun leren.

Luchtigheid

Humor kun je op vele manieren bereiken, bijvoorbeeld door luchtigheid in je verhaal te brengen, kwinkslagen te maken, maffe vergelijkingen in te brengen of metaforen die helpen om de ernst van je verhaal te relativeren. Een parallel leggen met een tot de verbeelding sprekende actualiteit of een bijzondere actie van een bekend persoon kan ook werken. Daarmee tover je al snel een glimlach op het gezicht van je publiek. Ja een glimlach is echt al genoeg. De lat hoeft niet hoger. Een glimlach werkt: ontwapenend, ontstressend, onthullend, verlichtend, hoopgevend, toegankelijk en meer.

Technieken van gevorderden

Wil je een stap verder gaan en gebruik maken van humortechnieken van comedians dan moet je denken aan: de omdraaiing, de overdrijving – ‘Dat doet iets chemisch in je hersenen’, zegt Jan Jaap Van der Wal daarover in de Volkskrant. Maar dat is voor hem niet genoeg. Zijn humor moet je ook in het lijf voelen, ‘in je hart of in je onderbuik.’ Wie dat weet toe te passen kwalificeert zich al snel in de categorie gevorderde pitchers.

Humor kun je niet overschatten

Volgens de Comedy Company kan de kracht van humor nooit worden overschat. ‘Wat is er mooier dan lachen om anderen en vooral ook om jezelf? Een flinke portie relativering werkt heilzaam en ondertussen wordt ook nog eens alles onder de aandacht gebracht wat belangrijk is voor uw doelgroep, maar dan met een flinke dosis humor. Wat leeft er onder uw klanten? Wat zijn hun kerntaken? Hoe is de werksfeer? Waar balen ze van? Wat vinden ze fantastisch? Hoe trots zijn ze en waar zien ze zichzelf in de toekomst?’ Hoe meer je op die aspecten inspeelt en daar met een vleugje humor verbinding mee maakt, hoe sterker het effect.

Hoe werkt dit voor u als ondernemer?

Nu de praktijk. Stel u wilt in uw pitch aandacht vragen voor een nieuwe dienst. Er zijn nogal wat aanvliegroutes waarmee je kunt beginnen. Zoals:
• de aanleiding om dit te gaan doen
• de struggles die u heeft doorlopen om er eindelijk achter te komen wat er echt werkte
• de verrassingen die op uw weg kwamen voor u zover was
• de onverwachte meevallers waar niemand op gerekend had
• hoe u naar uw klanten luisterde en wat dat heeft opgeleverd.

De zaken die voor iedereen herkenbaar zijn maken u tot mens en laten zien dat u net als zij ook soms met de teleurstellingen van het leven moet dealen. Als u dit alles met een knipoog weet te relativeren oogst u met zekerheid niet alleen bewondering maar ook herkenning. En daarmee dus ook een grotere kans op een nieuw contact.

Geef nooit op

Gaat u zich er aan wagen? Denk dan aan de gevleugelde woorden van Wim Sonneveld: de humor ligt op straat, tussen de gewone mensen. Maar heb je zoiets van ’ik ben niet als lolbroek geboren en mijn business geeft al helemaal weinig reden voor een humorvolle benadering ….’ dan moet je me zeker eens bellen.