Een PitchVideo dat werkt zo

Man met hoed achter laptop

 

Inleiding

Dit blog is een onderdeel van een e-book wat ik gemaakt heb. De inhoud biedt een prima basis om je voor te bereiden op mijn workshop Zet Je Pitch op Video.

Het is zowel geschikt voor professionals die er eerst meer over willen weten voordat ze eraan beginnen, als voor mensen die al van plan zijn een PitchVideo daadwerkelijk te gaan maken.

 

Vraag en aanbod visueel maken

De wereld wordt met alle media en technologieën transparanter, en als professional kun je daar niet omheen. Solliciteren wordt steeds visueler, en naar mijn idee kun je maar beter meegaan met deze trend.

Dit blog gaat in op het jezelf visueel maken met video.  Een videopitch kun je zien als een instrument waar je veel aan kunt hebben, niet in de laatste plaats  om jezelf beter te leren kennen. Maar primair, en daar is ie voor de meesten voor bedoeld, gaat en pitchfilm je helpen als je professional bent en bij je doelgroep een duidelijke boodschap wilt achterlaten. Het zal zeker je kans op die begeerde baan, opdracht of wat voor commercieel doel je ook maar hebt aanzienlijk vergroten, mits je serieus werk maakt van je PitchVideo.

 

Mijn fascinatie

Sinds 2012 ben ik zelf gefascineerd door alles wat met profilering te maken heeft, en de PitchVideo is daarbij mijn favoriete middel. Toen ik begon met het maken van pitchfilms werd al snel duidelijk dat er veel drempels bestaan voor mensen om ‘zichzelf’ te laten zien. Voor de camera je verhaal vertellen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

 

Naast het maken van PitchVideo’s en het geven van trainingen sta ik regelmatig op het podium bij netwerkplatforms om het begrip profileren verder uiteen te zetten.

 

Dit is wat je krijgt:

Wat ga je in deze blog aantreffen? Om te beginnen iets algemeens over het fenomeen PitchVideo: wat is het, wat heb je eraan en waarom zou deze tool jou als professional kunnen helpen? Daarna volgen enkele antwoorden op  “hoe”-vragen. Wat komt er allemaal bij kijken?

Overal waar woorden staan als ‘recruiter’  of ‘baan’ of andere woorden die duiden op loondienst, mag je die vervangen door termen die voor jouw positie relevant zijn. Pitchfilms kunnen natuurlijk ook interessant zijn voor mensen die een crowdfunding campagne opzetten, freelancers die opdrachtgevers zoeken of hun personal brand willen versterken, of een kleine mkb ondernemer die zijn bedrijf beter op de kaart wil zetten; het zijn stuk voor stuk voorbeelden van professionals die uit deze blog hun voordeel kunnen halen.

 

Alles draait wel om jou…

Omdat een PitchVideo doorgaans slechts één hoofdpersoon heeft, sta jij als professional, personal brand of ondernemer volledig in de picture. Dat impliceert dat je die rol goed moet kennen en bereid moet zijn jezelf te laten zien. Wat weet je over jezelf, hoe introduceer jij jezelf in een sollicitatiesetting, wat vertel je wel en wat vertel je niet, en waar leg je de nadruk op? Dat is nogal wat. Daarom wordt ook het nut van een filmscript uitgelegd.

 

Als je begint aan een PitchVideo zijn twee uitgangspunten belangrijk: voor wie doe je het en wat wordt de ‘hook’ waarmee jij aanhaakt op diens behoefte, pijn of verlangen.

 

Fun and terror

In een PitchVideo-project ga je zowel plezier als de nodige tegenwind ervaren. Sommige van die hindernissen kunnen zelfs frustrerend zijn; de meeste mensen zijn niet snel tevreden als ze zichzelf voor het eerst terugzien op een PitchVideo. Het terugzien op film is voor velen indrukwekkender en emotioneler dan een foto. Ik zou iedereen die het doet willen aanmoedigen om veel wilskracht mee te nemen en dus gewoon doorzetten. Zodra je zelf tevreden ben tover je eigen filmprestatie zul jij die film met trots en zelfvertrouwen aan anderen laten zien

 

M/V/Overig

Wat de leesstijl betreft wil ik dit kwijt: dames en andere gendervarianten,  vergeef mij op voorhand, in verband met mijn streven naar een vlotte leesbaarheid koos ook ik een beetje stereotiep, ja ik geef het toe, hier voor de mannelijke leesvorm, zonder de bedoeling ook maar iemand in de rijke scope van gender varianten te willen benadelen en dus is iedereen die er op dit gebied bestaat bedoeld te zijn geïncludeerd.

 

Het fenomeen PitchVideo

Waar hebben we het dan over? Een PitchVideo is simpel gezegd een communicatiemiddel in de vorm van een ultrakorte film waarmee jij een brug slaat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Juist omdat het een film is, biedt het in principe ruimte om scherper en duidelijker te communiceren dan alle andere middelen die jij als professional tot je beschikking hebt. Dat wil zeggen, als je het goed aanpakt. Hoewel dit nog een betrekkelijk nieuw middel is in het pakket van sollicitatiegereedschappen, valt er al veel over te zeggen.

 

Is het nou echt nodig?

De waarde van een PitchVideo levert levendige discussies op. Voor- en tegenstanders hebben ieder hun eigen argumenten. Ik benader dat zelf heel nuchter: voor mij is een PitchVideo een communicatietool die je kunt inzetten bij je sollicitaties. Soms wordt deze verplicht gesteld, en als dat niet zo is, kun je het natuurlijk ook op eigen initiatief doen. Het is een aanvulling op andere tools zoals je LinkedIn-profiel, je gewone cv, je brief, je getuigschriften en referenties. Wie daar de juiste zorg aan besteedt en het een beetje professioneel aanpakt, heeft al gauw een ijzersterk wapen in handen.

 

Waarde

Een PitchVideo krijgt waarde als die echt iets zegt over jouw persoonlijkheid, je werkhouding, je identiteit, je motivatie en je toegevoegde waarde voor je doelgroep. Dat laatste moet natuurlijk overtuigend, een beetje ludiek als het kan, en origineel over de bühne komen. Behalve zorgvuldig gekozen inhoudelijke informatie is ook je lichaamstaal en stemexpressie  een factor van betekenis. Juist omdat de boodschap in een pitchvideo vrij kort is, moet er aandacht uitgaan zowel naar wat je gaat zeggen en hoe je die boodschap gaat brengen. Wie dat goed doet, genereert impact.

 

Waarom zou je eraan beginnen?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om te beginnen met een PitchVideo. Dit kan zowel voortkomen uit het verzoek van een werkgever die om een video CV vraagt, als uit proactieve zelftraining in profileringsvaardigheden. Wat je aanleiding ook mag zijn, je gaat een geweldig leertraject aan met het maken van een PitchVideo. Een voor de hand liggende reden om het te gaan doen is natuurlijk dat je impact maakt met je acquisitie doelen en je kansen vergroot. Maar er zijn meer redenen; we zetten er een paar op rij:

 

Bewustwording

Je wordt bij het maken van een PitchVideo een bewustere professional. Voor het maken van een PitchVideo heb je namelijk een scenario nodig, en dat bestaat uit zorgvuldig gekozen aspecten. Het mooie daarbij is dat je naar jezelf kijkt als merk. Een logische en goede vraag is dan: Welk (merk)imago streef je na? Deze vraag kun je alleen beantwoorden als je eerst diep in jezelf hebt gekeken.

 

Marketingtool

De PitchVideo is een marketingtool om jezelf in de spotlights te zetten. Je aanwezigheidsniveau wordt enorm versterkt. Het is de meest ultieme manier om jezelf te (leren) profileren.

 

Weerstand overwinnen

Geen glans zonder wrijving wordt weleens gezegd en dat klinkt als een cliché. Maar wel een die vaak opgaat. Je gaat werken aan je innerlijke weerstand. En die is er bij vrijwel iedereen. De mensen die daar doorheen ploeteren zijn de doorzetters. Deze bouwen met een PitchVideo (nog meer) zelfvertrouwen op.

 

Onderscheidend vermogen

Je gaat nadenken over de gewetensvraag wat jou nu precies onderscheidt. Ook hoe je de diverse aspecten in een sollicitatie formuleert.

 

Kijken vanuit het perspectief van je markt

Je leert te kijken vanuit het recruiters perspectief, want uiteindelijk moet de oordeelsvorming van de recruiter worden beïnvloed. Als je zo kunt kijken, word je vanzelf scherper. Ook ga je strategischer kijken naar jouw persoonlijke positionering en profilering op de arbeidsmarkt.

 

Lichaamstaal

Als je jezelf terugziet in je eigen video hoor je niet alleen letterlijk de tekst die je produceert, je ziet ook hoe je er bij staat, of je qua uitdrukkingsvaardigheid je mannetje staat. En dan bedoel ik je lichaamstaal, je spraak, stemgebruik, tone of voice, articulatie, vocabulaire. Stuk voor stuk modaliteiten die je in jouw voordeel kan gebruiken als je ze maar goed beheerst.

Dit is niet het makkelijkste onderdeel Misschien denk je bij het terugzien van je eigen performance op video:  daar is nog wel even werk aan de winkel. Ga dat dan ook vooral doen. Het is een kwestie van oefenen: gooi je haar los en accentueer je inhoudelijke punten met uiterst scherpe lichaamstaal signalen. Dan komt het binnen. De videopitch nodigt je uit. Behalve dat je door het maken van een PitchVideo inhoudelijk en verbaal meer zeggingskracht krijgt, word je dus ook uitgenodigd te gaan werken aan je expressie: je lichaamstaal, mimiek en stemexpressie. Hoe ga jij al die boeiende dingen over jezelf en je werk en wat je kan betekenen voor die ander die naar jouw filmpje kijkt tot uitdrukking brengen? Lichaamstaal en stemgebruik kunnen je pitch gigantisch vooruit helpen.

 

Funfactor

Het is puur fun, waarmee je creatieve energie genereert en nieuwe invalshoeken opent over hoe jij jezelf presenteert. Dit is iets wat ik in mijn workshop nastreef. Want alleen als mensen zichzelf durven zijn, een beetje plezier beleven aan het proces en zichzelf en hun waardepropositie ook een beetje met zelfspot kunnen bekijken, komen ze in de juiste gemoedstoestand. Bij voorkeur in een flow, want als dat lukt lukt vrijwel alles.

 

Zelfreflectie

Een PitchVideo levert je dus niet alleen een sterke sollicitatietool op, maar versterkt ook jezelf in het profileren. Je wordt je bewuster van je rol als professional en de waarde die jij vertegenwoordigt. Het maakproces is alleen daarom al zeer waardevol. Zelfs als je een PitchVideo nooit naar iemand stuurt, is de confrontatie met je eigen feiten zeer leerzaam.

Een ander argument is: als jij ziet in e eigen film hoe je overkomt weet je ook hoe je markt jou ziet. op basis van die gedachte kun je zelf gaan bepalen waar je dan tevreden over bent en wat je nog te verbeteren hebt in je persoonlijke presentatie.

Zelfvertrouwen

Verder durf ik te stellen dat wie de ervaring heeft van het maken van een PitchVideo aanzienlijk beter is voorbereid op een selectiegesprek of een loopbaangesprek. In de meeste selectiegesprekken wordt gevraagd om je in het kort te introduceren, dus: wie je in grote lijnen bent, waarom je goed bent in wat je doet en wat jou de geschikte kandidaat maakt.

 

Door het werken aan een PitchVideo ben je daar bewuster van geworden en dus zou het gemakkelijker moeten zijn om al die punten te reproduceren in een gesprek. Of je het nu leuk vindt of niet, profileren is jezelf verkopen. Dat vraagt zelfkennis en het vermogen om dit goed over te brengen in een selectiegesprek of een pitch.

 

 

 

Varianten in PitchVideo’s

 

Het maakt uit natuurlijk wel wat uit je aanleiding is voor het maken van een PitchVideo: doe je het voor een open sollicitatie en wil je met die film meteen laten zien dat jij er werk van maakt? Of is er een bestaande vacature met een functieprofiel? Of ben je freelancer en wil je met je videopitch meer klanten aantrekken of meer downloads voor je e-book, of aanmeldingen voor je workshop? Ik pleit er sterk voor om vooraf eerst je doel goed te noteren, bijvoorbeeld:

  • meer klanten aantrekken
  • die droombaan of opdrachtgever scoren
  • een bepaald product onder de aandacht brengen
  • potentiële participatiepartners vinden
  • investeerders aantrekken voor crowdfunding
  • je merk versterken

 

 

Het nut van een filmscript

Een filmscript kan een waardevol hulpmiddel zijn bals je aan de slag gaat met je PitchVideo. Het helpt je om gestructureerd en doelgericht te werk te gaan, zodat je alle belangrijke punten kunt behandelen en een samenhangend verhaal kunt vertellen.

 

 

Succesfactoren en randvoorwaarden voor je PitchVideo

 

Het beginnen aan een PitchVideo kan heel wat vragen oproepen zoals: Waar moet ik mee beginnen? Wat is doorslaggevend? Waar leg ik nadruk? Wat maakt mij nu echt onderscheidend? Hoe vind ik the hook waarmee ik de prospect verbindt? Wat zijn mijn succesfactoren? 

Enkele antwoorden volgen nu: 

 

Authenticiteit

 

Een goede PitchVideo stelt nogal wat eisen: het moet echtheid uitstralen. Het moet kloppen, waarachtig zijn, binnenkomen, resoneren. Resoneren ontstaat als de vibe (trillingsgetal – een begrip uit de kwantumfysica) tussen zender en ontvanger geheel gelijk is, oftewel afgestemd. Als dit lukt, maak je een diepe verbinding.

 

Expressie

 

Met expressie bedoelen we de manier en kracht waarmee jij je uitdrukt, hoe je je punt maakt met behulp van lichaamstaal en stemexpressie. Door expressiekracht word je overtuigend en bouw je geloofwaardigheid op. Enthousiasme doet het hier altijd goed. Wie zijn verhaal levendig brengt, krijgt een hogere waardering. Uiteraard, mits de inhoud ook klopt en het doel raakt. Expressie bereik je met je lichaamstaal, spraak, tone of voice en stemgebruik, en het is niet moeilijk als je maar weet waar de knoppen zitten.

 

Oefen vooraf, voor de spiegel of met iemand waarbij je je op je gemak voelt en je de waarheid durft te vertellen. Zoek de balans tussen veiligheid en originaliteit/sprankeling. Wees liever iets te gewaagd en desnoods iets buiten de grenzen van veiligheid dan clichés en saaiheid te presenteren.

 

Beeldvariatie

 

Beeldvariatie maakt het geheel levendig en dus aantrekkelijk om naar te kijken. Gebruik meerdere camerastandpunten en maak gebruik van rekwisieten, fysieke voorwerpen met duidelijke verbeeldingskracht.

 

Verhaallijn

 

Neem je kijker in ultrakorte tijd mee door een samenvatting van jouw biografie. Die ene minuut van je pitch moet goed doordacht zijn. Wat is ballast en welke componenten mogen juist niet ontbreken? In welke volgorde ga je die brengen? Waar ga je accenten leggen? Hoe ga je openen? Hoe maak je bruggetjes? Hoe ga je stijlfiguren toepassen zoals metaforen?

 

Bloemkolentaal

 

Niets is bijna irritanter voor je doelpubliek dan het gebruik van vakjargon en abstracte begrippen. Spreek altijd in begrijpelijke taal. Als je zegt “bloemkool”, moet iedereen begrijpen wat je bedoelt. Onthoud: spreek alsof je het hebt tegen een 16-jarige MBO’er. Als die het snapt, zal het hoogstwaarschijnlijk ook begrijpelijk zijn voor jouw doelgroep.

 

De lengte

 

De duur van het filmpje is belangrijk. Ik adviseer 1 minuut, met een marge van 50% naar boven of naar beneden. Een korte film maken is veel lastiger dan een lange. Wees selectief bij het kiezen van componenten voor je PitchVideo, net zoals recruiters selectief zijn bij het bekijken van kandidaten. Word hier niet onrustig van en sla niet door in perfectionisme. Keep cool en ga het gewoon doen. Begin losjes met veel en lang, en reduceer vervolgens. “Kill your darlings” is de belangrijkste regel voor een copywriter: schrap, zelfs de scènes die je grappig of geweldig vindt.

 

De opening

 

De eerste 15 seconden zijn doorslaggevend. Wie dat goed doet, zal de aandacht van de kijker gedurende de rest van de tijd weten vast te houden en te boeien. Er zijn verschillende technieken om een verpletterende eerste indruk te maken. Een daarvan is het verrassingseffect, bijvoorbeeld door een voorwerp direct in beeld te brengen en daar de aandacht mee te trekken. Stel vervolgens enkele vragen aan de kijker waarmee het verband tussen dat voorwerp en jouw boodschap duidelijk wordt. Storytelling doet het ook goed, maar daar zou ik een apart boek over kunnen schrijven. Gebruik maken van metaforen is ook een aanrader. Evenals het verwijzen naar een quote die relevant is of een statistiek die verband houdt met jouw waardepropositie of claim, die je dan uiteraard verderop in je pitch toelicht. In je openingszinnen plant je de zaadjes voor de inhoudelijkheden die verderop volgen. Daarmee houd je de spanning vast.

 

Strategie

Omdat 80% van wat jij kunt bieden ook door je tegenkandidaten in grote lijnen beweerd kan worden, is het essentieel om je te verdiepen in wat er nu echt belangrijk is bij je doelgroep en daar op in te spelen. Doe dan laatste dan vooral met een kwaliteit waar jij overduidelijk een verschil kan maken. Iets waar jij je super comfortabel bij voelt, met gemak kan beweren en wat relatief veel betekeniswaarde heeft in de perceptie van je doelpubliek. We leven in een tijd dat identiteitsmarketing aan interesse wint dus denk daar ook over na. Welke dingen uit je identiteit zijn overduidelijk unique selling points: je ‘why’ oftewel je beweegredenen waarom je doet wat je doet, je reputatie, de specifieke vaardigheden die jij hebt opgedaan bij vorige klanten, de sterke cashflow positie, het vermogen tot opschaling van je product, je netwerk, omdat je 5 vreemde talen beheerst, omdat je een gerenommeerde prijs gewonnen, of simpelweg omdat je net als ik Rotterdams bloed hebt dat het make it happen credo altijd waar maakt en zich, eenmaal gestart, door niets laat stoppen.  

 

Hoe dan ook: strategie draait om het bewust oproepen van associaties die in jouw voordeel werken. Film biedt daarbij een onbegrensde reeks mogelijkheden om jouw doelgroep te overtuigen op de punten waar ze gevoelig voor zijn, precies met datgene wat je wilt. De kracht van beïnvloeding is hier groot, juist omdat beelden sterke emoties oproepen.

 

Drempelvrees en de kunst van acteren

Mensen vragen me wel eens: Is het niet gewoon acteren in zo’n PitchVideo? Ben ik nog wel mezelf? Herken ik mijn echte ik nog? Is het niet te gemaakt, nep, of zelfs te gepolijst?

 

Dit zijn begrijpelijke vragen, zeker als het maken van films niet tot je dagelijkse bezigheden behoort en als je jezelf profileren ver buiten je comfortzone ligt. 

 

Het antwoord op deze vragen is zo duidelijk als het eenvoudig is: Ja, je acteert zeker. Je neemt namelijk de rol aan van je eigen persoon, maar dan in de context van jouw favoriete rol – je beroep. Je stapt in de schoenen van wie je bent als vakman of vakvrouw, zet dus gewoon de pet op die past bij je beroep. Vanuit die rol vertel je je verhaal. Zonder die identificatie wordt de video al snel vlak of komt het ‘gemaakt’ over. Mensen die sterk verbonden zijn met hun vakgebied of personal brand  hebben van nature geen probleem om hun verhaal krachtig overbrengen.

Misschien klinkt dit allemaal wel wat spannend. Mijn advies is dan: zet die gedachte gewoon opzij. Het idee van “spannend” is ook maar een gedachte en gedachtes kun je veranderen. Jij bent toch baas in je eigen hoofd en jij wilt toch dat die film slaagt. Jij wilt die baan, je wilt je kansen vergroten. Wat vind je dan belangrijker: je druk maken over de vraag of je acteert of dat jouw PitchVideo jou aan nieuwe klanten of een gouden werkgever helpt? Maak je niet te veel zorgen over dit soort vragen; zet je er overheen, gebruik wilskracht. Eerlijk gezegd: als je dat niet kunt opbrengen kun je er beter niet aan beginnen.

 

Het draaiboek en script dat je vooraf maakt, bieden houvast voor je acteerwerk en verminderen zenuwen, stress en gepieker. Als je voor de camera staat en je hebt de structuur van je verhaal geïnternaliseerd, zul je merken dat het best meevalt.

Op de voorgrond staan

Omdat veel mensen moeite hebben met zichzelf op de voorgrond te plaatsen, gaan we hier dieper op in.

 

Deze moeilijkheidsgraad is grotendeels cultureel bepaald. Opgegroeid met bescheidenheid en het collectief ingeburgerde  ‘doe maar normaal’ principe, maakt het voor velen lastig om met hun spreekwoordelijke klop boven het maaiveld uit te steken. Hoogmoed wordt zelfs als een van de zeven zonden beschouwd in de christelijke traditie, allemaal overtuigingen die niet bijdragen aan zelfpromotie.

Het is dus volkomen begrijpelijk als je aanvankelijk terughoudend bent bij het maken van een videopitch. Het zichtbaar maken van jezelf op camera kan een drempel vormen, maar onthoud: je staat niet alleen in deze uitdaging. Veel mensen ervaren dezelfde nervositeit, en het is juist deze stap buiten je comfortzone die de weg opent naar groei en zelfontplooiing.

 

Laat me je geruststellen: perfectie is niet het doel, authenticiteit en resultaatgerichtheid wel. Je hoeft geen ervaren acteur te zijn of een perfect script te hebben. Het gaat erom dat je jouw verhaal op een oprechte manier deelt. Het menselijke aspect is wat kijkers vaak het meest waarderen.

 

Hier zijn een paar tips om je te helpen je drempelvrees te overwinnen:

 

Wees jezelf

Laat de echte jij zien. Het is oké om menselijke trekjes te tonen, en het maakt je video alleen maar authentieker. O ja, denk even terug aan een aantal powermomenten, prestaties die jij leverde die verwant zijn aan wat je beoogt te vertellen in je videopitch. Zie het weer voor je, voel dat moment en de sensaties en breng je zelf in diezelfde stemming van toen. Je mindset, die heb jezelf in de hand. Heb je een goede coach bij de hand, dan heb je geluk, want die kan je er bij helpen als het je zelf niet lukt.

 

Oefening baart kunst

Neem de tijd om te wennen aan de camera. Probeer vooraf enkele keren te oefenen, zelfs als het in het begin ongemakkelijk aanvoelt. Hoe vaker je het doet, hoe zelfverzekerder je zult worden.

 

Focus op de boodschap

Verlies je niet in perfectie. Concentreer je op de boodschap die je wilt overbrengen. Wat wil je dat anderen over jou te weten komen?

Feedback

Vraag om feedback van vertrouwde vrienden, familie of collega’s. Constructieve input kan je enorm helpen bij het verbeteren van je pitch.

 

Onthoud dat jouw authenticiteit en unieke persoonlijkheid de echte kracht achter een goede videopitch vormen. Het is een kans om jezelf te laten zien zoals je bent. Geef jezelf de ruimte om te groeien en wees trots op de stap die je zet!

 

Scenario’s voor de PitchVideo  

Het produceren van een PitchVideo kun je met een beetje fantasie vergelijken met het maken van een kunstwerk, een schilderij of een schets. Net zoals je begint met het schetsen van contouren en grove lijnen, volg je een vergelijkbaar proces met een film.

 

Een scenario fungeert als jouw draaiboek, de ruwe schets waarin alles plaatsvindt. Binnen het scenario bevinden zich scenes of fragmenten die je uitwerkt tot je script. Het uit je hoofd leren van de tekst is niet nodig, maar het beheersen van de kernwoorden is sterk aan te raden, evenals het gebruik van een  mood- of storyboard en mindmapping. Die vergroten het creatieve vermogen in je brein.

 

De vraag die nu rijst is: hoe bouw je een effectief scenario op voor een PitchVideo? Het moet een kort verhaal zijn met een begin, een middenstuk en een eind, waarbij je de recruiter echt weet te imponeren.

 

Bij het schrijven van je scenario moet je je bewust zijn van wat er speelt, wat actueel is voor de persoon aan wie je de pitch richt. Er ontstaat een spanningsveld tussen de huidige situatie (“ist”) en de gewenste situatie (“soll”). Jouw rol is om oplossingen te brengen in dit spanningsveld. De variabelen die hierin spelen, zoals weerstanden, uitdagingen, en moeilijkheden, vormen de potentiële basis van jouw verhaal. Maar misschien zie jij ook andere aspecten in dit veld.

 

Deze variabelen resulteren in een polariteit met jouw potentie om oplossingen te bieden. Dit spanningsveld, dit drama, is de essentie van het spel tussen probleem en oplossing en leent zich uitstekend voor films, zoals de Hollywood-filmindustrie aantoont. Dit principe is evenzeer toepasbaar op jouw PitchVideo.

 

Een scenario voor een PitchVideo omvat verschillende componenten waaruit je kunt kiezen. Elk van deze componenten kan worden vertaald naar een fragment, zoals jouw persoonlijke introductie, toegevoegde waarde, onderscheidende waarden, werkstijl, het drama, de partij waarmee je in zee wilt gaan, en de call to action.

 

Ik zal deze componenten nu een voor een behandelen, met aandacht voor persoonlijke smaak en tactische voorkeuren bij het kiezen en ordenen van de fragmenten.

 

Jouw persoon:

Als hoofdpersoon in je eigen film moet de kijker iets over jou te weten komen. Je presence, je verschijning, spreekt boekdelen. Je vervult een rol in je PitchVideo, namelijk die van een professional voor een specifieke functie. Het is van belang strategisch te kiezen voor gedragscomponenten die passen bij zowel jouw natuurlijke zelf als de beoogde rol.

 

In je tekst en presentatie moet je authentiek zijn, passend bij wie je bent en aansluitend bij de rol waarvoor je solliciteert. Dit strategisch kiezen van gedragscomponenten kan een cruciale rol spelen in je PitchVideo.

 

De beschrijving van jouw persoon in de pitch moet focussen op drijfveren, talenten, interesses, rollen, maatschappelijke oriëntatie, kernwaarden, passies, missie, visie, en unieke capaciteiten. Het is essentieel om dit binnen de context van je pitchdoel te houden, en voor verdieping kun je verwijzen naar de bijlage met hulpvragen.

 

Een krachtige openingszin voor je pitch om jezelf te introduceren kan bijvoorbeeld zijn: “Ik ben iemand die…”

 

Wat jou onderscheidt:

Hier geef je kleur aan je propositie, waarmee je jezelf onderscheidt van anderen. De focus ligt op wat jou anders maakt, zowel op het gebied van zijn als doen.

 

Bij ‘zijn’ benoem je persoonlijke kenmerken zoals houding, stijl, visie, kernwaarden, drijfveren en ‘why’. ‘Doen’ omvat de acties en handelingen die voortvloeien uit jouw persoon, zoals specifieke vaardigheden en knowhow.

 

Je kunt collega’s of mensen die jou goed kennen vragen om input, omdat zelfreflectie hier vaak moeilijk is.

 

Het drama:

Een ideale werkgever heeft uitdagingen nodig, anders zouden ze jou niet nodig hebben. Onder dit onderdeel kaart je het probleem aan waarmee jouw toekomstige werkgever worstelt. Begin positief en schakel dan over naar de uitdagingen waar jij de oplossing voor bent. Voorbeelden zijn onderbezetting, klantverlies, kostenoverschrijding, concurrentiedreiging, enzovoort.

 

Jouw werkstijl:

Iedereen heeft een specifieke stijl van werken en aanpakken, vaak gerelateerd aan drijfveren en kernwaarden. Dit overlapt met onderscheidende waarden. Beschrijf iets typerends voor jouw manier van werken, zoals snelheid, samenwerking, complexiteitsbeheersing, structurering, prestatiegerichtheid, loyaliteit, enzovoort.

 

Het beschrijven van je werkstijl biedt waardevolle informatie aan een recruiter of potentiële klant,  om te beoordelen of jij in het team past, dan welk of jij de oplossing bent voor hun behoefte, pijn of verlangen.

 

De resultaten:

Prestaties zijn natuurlijk essentieel en die druk je uit in resultaten. Het gaat er niet alleen om wat je belooft in kwalitatieve termen, maar ook wat het kwantitatief oplevert. Beschrijf daarom in je pitch de meetbare resultaten in harde KPI’s zoals kostenbesparing, winstbijdrage, verzuimreductie, productiesnelheid, reductie van verspilling, doorlooptijdverkorting, klanttevredenheid, enzovoort.

Dit komt nogal Angelsaksisch over misschien, maar houd er rekening mee dat nog veel organisaties hun besturing voeren op basis van spreadsheet management. Dat zit in hun cultuur gebakken. Als jij echter een klant of opdrachtgever voor ogen hebt waar, na jouw research blijkt, dat dat niet zo is dan mag de balans in je pitch best wat meer doorschieten naar de kwalitatieve aspecten.

 

De partij waarmee jij in zee wilt:

Beschrijf het beeld van je ideale partij met wie jij je wilt verbinden in wat voor constructie dan ook, vertel waarom je dat wilt, in welke functie of rol en waarom ze in jouw ogen zo boeiend zijn. Denk daarbij aan je voorkeuren in aspecten als autonomie, teamwerk, sector, bedrijfscultuur, uitdagingen, bijdragen, idealen, persoonlijke missie enzovoort.

 

Jouw Call to Action (CTA):

Dit is de afsluitende oproep aan je doelpubliek of potentiële werkgever, met als doel een duidelijke vervolgactie te genereren. Maak duidelijk dat je graag gebeld wilt worden en hoe je de kennismaking voorstelt. Verwijs naar je LinkedIn-profiel en zorg ervoor dat je naam blijft hangen.

 

 

De meest gemaakte fouten

 

Tot nu toe heb je kunnen lezen over de essentiële elementen voor het maken van een succesvolle PitchVideo. Wat nu volgt geeft je inzicht in veelvoorkomende fouten en handvatten om deze te vermijden. Het optimaliseren van je PitchVideo betekent niet alleen weten wat te doen, maar ook begrijpen wat te vermijden. Dit zijn de valkuilen, de risico’s die je impact kunnen verminderen.

 

Gebrek aan authenticiteit:

 

Oorzaak: Onvoldoende identificatie met je rol of onduidelijkheid over het einddoel van je PitchVideo.

Preventie: Wees persoonlijk, kwetsbaar en deel geleerde lessen. Laat zien dat je authentiek bent.

Te veel clichés:

 

Oorzaak: Overmatig gebruik van algemene uitspraken maakt je niet onderscheidend.

Preventie: Besteed aandacht aan je unieke onderscheidende waarden in het script en benadruk deze.

 

Te vlak:

 

Oorzaak: Gebrek aan expressie en variatie in lichaamstaal kan de video saai maken.

Preventie: Maak het boeiend, voeg expressie toe, gebruik rekwisieten en toon enthousiasme.

 

Te veel vakjargon of abstracte taal:

 

Oorzaak: Overmatig gebruik van vakjargon kan de kijker vervreemden.

Preventie: Spreek in begrijpelijke taal die aansluit bij je doelpubliek, vermijd te technische termen.

 

Geen of een onduidelijke call to action:

 

Oorzaak: Het ontbreken van een heldere oproep tot vervolgactie.

Preventie: Benoem duidelijk wat je van de kijker verwacht, wie jou mag bellen of mailen.

 

Geen contact maken met je publiek:

 

Oorzaak: Gebrek aan afstemming, verbinding en passie voor de zorgen van het publiek.

Preventie: Toon inspanning, stel vragen, maak het persoonlijk en maak de problemen van je publiek jouw problemen.

 

Te langdradig:

 

Oorzaak: Overschrijden van de normtijd, verlies van de spanningsboog en de aandacht van de kijker.

Preventie: Schrap overtollige informatie, gebruik kernwoorden met emotie en focus op je einddoel.

 

Te veilig:

 

Oorzaak: Gebrek aan onderscheidend vermogen, waardoor je niet opvalt.

Preventie: Benadruk je unieke capaciteiten en visie op een manier die trots uitstraalt zonder betweterig over te komen.

 

Zwakke opening:

 

Oorzaak: Een gebrek aan energie in de eerste 15 seconden zal de aandacht vrijwel altijd snel doen verliezen.

Preventie: Oefen je opening met dramatiek, expressie en stel confronterende vragen om de aandacht vast te houden.

 

Te geringe geloofwaardigheid:

 

Oorzaak: Ontbreken van geloofwaardige onderbouwing voor beloften en uitspraken.

Preventie: Ondersteun je claims met bewijs, zoals bronvermeldingen, referenties, testimonials of publicaties.

 

 

Wanneer is mijn PitchVideo klaar?

 

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk eenvoudig: je PitchVideo is klaar wanneer jij er een goed gevoel aan overhoudt. Voor extra zekerheid is het aan te raden om het eerst aan enkele vertrouwelingen te laten zien, bij voorkeur mensen met verstand van zaken. Vraag om feedback op inhoud, authenticiteit, overtuigingskracht, de ‘plakkracht’ en de kwaliteit van de video.

 

Met ‘plakkracht’ bedoelen we de impact en blijvende indruk die de film achterlaat. Dit is wat reclamebureaus fors betalen wanneer ze campagnes ontwikkelen. Jij hebt ook een plakfactor, dit kan bijvoorbeeld je oprechte lach of een goed gevonden metafoor zijn.

 

Behalve dat jij er zelf een goed gevoel aan moet overhouden is het natuurlijk ook de bedoeling dat die film het juiste effect sorteert  bij je doelpubliek. Dit is waar A/B testen een functie hebben die je kunt overwegen. Een A/B test omvat het presenteren van twee versies van je video aan verschillende doelgroepen om te meten welke versie het meest effectief is. Het is als het ware een vergelijkende studie waarbij je de prestaties van verschillende elementen kunt evalueren.

 

In de context van je PitchVideo zou je kunnen experimenteren met verschillende openingszinnen, de lengte van de video, de mate van expressie, of zelfs de achtergrondmuziek. Door A/B testen toe te passen, kun je nauwkeuriger bepalen welke elementen resoneren met je publiek en welke aanpassingen nodig zijn om de impact te vergroten. Dat leidt er toe dat je PitchVideo niet alleen goed voelt voor jou, maar ook indruk maakt op je beoogde doelgroep.

 

Houd bij de eindbeoordeling wel steeds in gedachten dat perfectie de vijand is van het goede. Liever een goede video die je kunt gebruiken dan uitstellen in de hoop dat het ooit perfect wordt. Maak het niet moeilijker voor jezelf dan nodig is. Veel kenniswerkers lijden aan de vloek van perfectie, omdat het altijd beter kan. Dat is bijvoorbeeld precies de reden waarom vakmensen in het onderwijs altijd blijven klagen over de kwaliteit van onderwijs en altijd op zoek zijn naar verbetering, verbreding, verdieping of verandering in welke zin dan ook. Heb jij weleens een periode meegemaakt dat iedereen zei: Tjee, wat doen wij het in Nederland toch goed met ons onderwijs? Pas op dat jij niet in diezelfde val trapt. Iedere pitch die je vandaag maakt kan over een maand al beter, ook in jou ogen, onthoud dat.

 

Een PitchVideo is niet alleen relevant als je op zoek bent naar een baan. Zelfs nadat je die baan hebt gevonden, kan het een krachtig middel zijn om je ambities en groei duidelijk te maken, zowel voor interne als externe kansen. Blijf dus werken aan je videopitch, zelfs tijdens een baan, om je zelfvertrouwen te vergroten.

 

Wanneer je eenmaal een carrièrekans tegenkomt, ben je er met je goed voorbereide PitchVideo klaar voor. Het is dan echt voltooid. Maar wat doe je ermee? Hier zijn mijn tips:

 

LinkedIn:

Plaats de video op je LinkedIn-profiel. Raadpleeg tutorials voor instructies.

 

YouTube:

Maak een eigen kanaal aan en upload die video daar op. Dat doe je met een Gmail-account. De URL kun je delen met recruiters. Vraag om een verborgen link voor meer controle over de zichtbaarheid.

 

Andere sociale media kanalen:

Overweeg Instagram en Facebook, maar LinkedIn wordt als professioneler beschouwd.

 

URL gebruiken:

Gebruik de YouTube-url in e-mails of CV. Als alternatief kun je Vimeo overwegen, een platform zonder advertenties en met hoogwaardige content. Je hebt 25 GB per jaar in het gratis abonnement.

 

Onthoud dat jij bepaalt wie de video ziet en waar deze te vinden is. Beheer en behoud volledige controle over je PitchVideo, en deel deze met de wereld op jouw voorwaarden.

 

Tot slot

 

De PitchVideo heeft zich stevig verankerd en lijkt als je het mij vraagt eerder te evolueren in creativiteit dan te vervagen als een kortstondige trend. Hopelijk heb ik duidelijk kunnen maken dat het creëren van een PitchVideo niet alleen uitermate nuttig is, maar ook een plezierige, boeiende en leerzame ervaring kan zijn.

 

Wie serieus aan de slag gaat met een PitchVideo, zal merken dat het niet alleen draait om het presenteren van jezelf; het is tevens een reis naar zelfontdekking. Vooroordelen over je eigen kunnen worden gerelativeerd, en je krijgt de kans om op een originele wijze te onderbouwen waarom jij de ideale kandidaat bent voor die droombaan, opdracht of klant. Wellicht ontdek je zelfs helderder waarom je specifiek geïnteresseerd bent in bepaalde kansen of wat nu precies jouw toegevoegde waarde is.

 

Jezelf beter begrijpen

Het serieus aanpakken van een videopitch is een uitstekende manier om jezelf beter te begrijpen. Het nodigt uit tot graven in je innerlijke zelf, en hoe beter je dit doet, hoe vloeiender je kunt communiceren wanneer je moet uitleggen waarom jij de geschikte persoon bent voor een bepaalde baan, opdracht, of samenwerking. En als ik zeg serieus moet je dat niet in letterlijke zin nemen, want het hele proces gaat er alleen maar beter van worden als je op de juiste tijden ook de fun factor weet in te zetten. Dat is wat ik in mijn workshops ook betracht, plezier in het werken aan je pitchfilm, een beetje humor, overdrijving of een beetje zelfspot en relativeringsvermogen doen weel goeds aan het eindresultaat. En daar gaat het om.

 

Werkgevers verlangen steeds meer naar een duidelijk beeld van de persoon achter het cv. Dit is een van de redenen waarom solliciteren met een PitchVideo niet meer weg te denken is. Opvallend genoeg blijken er in de praktijk nog maar weinig mensen met een werkelijk onderscheidende PitchVideo te zijn. Dit gegeven op zich biedt jou een unieke kans om je te profileren, want als jij slaagt in het tot leven brengen van je PitchVideo, creëer je meteen een aanzienlijke voorsprong op je concurrentie.

 

Mocht je op dit punt behoefte hebben aan meer begeleiding, zijn er altijd coaches te vinden die je kunnen ondersteunen. Zowel op het gebied van profileren en het maken van een effectieve PitchVideo. Overweeg ook deel te nemen aan workshops die specifiek gericht zijn op dit onderwerp. Als je ervoor kiest om een PitchVideo op te nemen tijdens een van mijn workshops, doorloop dan dit boek van begin tot eind en voer de oefeningen uit die worden aangereikt.

 

Veel succes met het werken aan je PitchVideo!

 

Gerelateerde berichten

Roem komt en gaat

Roem verwerven is een beladen begrip. In sommige sectoren is het een must en zijn mensen gretig om het te bereiken. In andere sectoren wordt het nagestreefd maar nooit bereikt. En zo zijn er nog talloze varianten van hoe mensen omgaan met roem. Regels om het te bereiken zijn er nauwelijks, maar wie er serieus mee bezig is maakt door het gebruik maken van de juiste middelen een goede kans.

read more

Wat kunnen extraverten leren van introverten

Pitchen moeten we als freelancer allemaal wel eens een keer. Dan maakt het wel wat uit of je introvert extravert bent aangelegd. Je kunt wel raden welke van de twee met minder moeite op een podium gaan staan om die pitch af te leveren. Er is een verschil tussen introvert en extravert dat wisten we al, maar bij het pitchen wordt dat op extreme manier duidelijk. In mijn pitchtrainingen, zoals ‘Zet Je Pitch op Video’ heb ik rekening te houden met die verschillen en speel daar met mijn programma op in. Zo kunnen introverte mensen ook leren hoe ze een pitch effectief moeten afgeven en leren extraverte mensen waar hun valkuilen liggen.

read more